นบีฮฺซยา

นบีฮฺซยา เป็นนบีที่มีชื่อเสียงมากในท่ามกลางชาวยะฮูด (ฮีบรู) ชื่อของท่าน “ฮฺซยา หรือ อิสยาห์” มีความหมายว่า “อัลลอฮฺเป็นความรอด” อัลลอฮฺใช้นบีฮฺซยาให้เป็นผู้ส่งสารไปยังชาวอิสราเอล ท่านได้กล่าววะฮฺยู (คำพยากรณ์) ไว้มากมายซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของอิสราเอล   อ่านต่อ...

เราจะรู้ว่าวะฮฺยู (คำพยากรณ์) นั้นเชื่อถือได้ ก็ต่อเมื่อเราวะฮฺยูนั้นได้เกิดขึ้นจริง ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความจริงก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง   อ่านต่อ...

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.