ฉันไม่กลัวตายอีกต่อไป

ฉันไม่กลัวตายอีกต่อไป

“ฉันเกิดในครอบครัวมุสลิม ตอนที่ฉันยังเด็กพ่อแม่ของฉันติดตามคำสอนของอีซาอัลมาซี หลังจากนั้นพวกเราเริ่มไปกลุ่มศึกษาคัมภีร์บริสุทธิ์ทุก ๆ วันอาทิตย์”

แม้ว่าพ่อแม่ของฉันจะเปลี่ยนมาเชื่อในท่านอีซา แต่พวกเขาก็ยังถือความเชื่อเดิมอยู่ และไม่ได้ทำตามคำสอนของอีซาในคัมภีร์อินญีลจริงๆ ฉันเริ่มสับสนกับเรื่องนี้ แน่นอนว่าฉันไม่เข้าใจเลยจริง ๆ ว่าความรอดนิรันดร์ในชีวิตหลังความตายคืออะไร

หลังจากที่ฉันแต่งงาน ความเชื่อของฉันต่อท่านอีซาเริ่มหายไป ฉันไม่รู้จักท่านจริง ๆ ฉันยังไม่เชื่อว่าท่านอีซาเป็นผู้ช่วยให้รอดของฉัน หรือเชื่อฟังคำสอนของท่าน แม้ฉันจะเข้ากลุ่มศึกษาคัมภีร์บริสุทธิ์ และพยายามที่จะเห็นด้วยเกี่ยวกับคำสอนในอินญีล แต่ฉันก็ล้มเหลวทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม ฉันยังคงคิดว่าตัวฉันเป็นคนที่ดีมาก…

ในปี 1995 หมอบอกกับฉันว่า ฉันป่วยเป็นโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด ซึ่งโรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษา ฉันทรมานจากโรคนี้มาก ความป่วยนี้ทำให้ฉันรู้สึกกลัว เพราะถ้าฉันตายฉันไม่รู้เลยว่าฉันได้รับความรอดไหม

ในปี 2002 ฉันได้อ่านคัมภีร์บริสุทธิ์ซึ่งเขียนโดยนบียะหฺยา

“ข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านทั้งหลายที่วางใจในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อให้ท่านรู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดร์” ข้อความนี้ทำให้ฉันตัดสินใจที่จะรับท่านอีซามาเป็นผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของฉัน และฉันได้เชิญท่านเข้ามาในชีวิตของฉัน

ด้วยความเชื่อฉันได้รับท่านอีซา อัล-มาซีมาเป็นผู้ช่วยให้รอดส่วนตัวของฉัน ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็สัมผัสได้ถึงท่านอีซาในชีวิตจริงของฉัน ตอนนี้ฉันรู้สึกถึงสันติสุขและฉันไม่กลัวความตายอีกต่อไป

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.