กุรบาน

 

ในช่วง Eid Al Adha หรือ Raya Hajji อัลลอฮ์ทรงบัญชาท่านศาสดาอิบราฮิมให้นำลูกชายของเขา (อิสมาอิล) มาเป็นเครื่องบูชา แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของท่านศาสดาอิบราฮิม? หากอัลลอฮ์ไม่ได้จัดเตรียมอัลกุรอานอีกฉบับหนึ่งมาทดแทนบุตรชายของท่านศาสดาอิบราฮิม?     อ่านต่อ...

 

ผมเป็นคนบาปที่อยู่ภายใต้อำนาจของความตาย!

อีสมาอีลมี “แกะผู้” ที่มาเป็นกุรบานเพื่อตายแทน...แล้วกุรบานสำหรับไถ่บาปของผมอยู่ที่ไหนล่ะ?

เมื่อนบียะหฺยา ได้เห็นอีซา อัลมาซีฮฺ ท่านได้กล่าวว่า   อ่านต่อ...

“กุรบาน” มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงสมัยของอีซา อัลมาซีฮฺ

ในสมัยเริ่มแรก มีคนเพียง 4 คน คือ นบีอาดัม เฮาวาฮ์ กอบิล และฮาบิล พวกเขารู้ว่าการก้มกราบพระผู้เป็นเจ้าด้วยกุรบานเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

เพราะอัลลอฮฺเป็นผู้บริสุทธิ์ แต่มนุษย์เป็นคนบาป จึงต้องมีการไถ่บาป!   อ่านต่อ...

กุรบานเกี่ยวข้องอะไรกับอีซา อัลมาซีฮฺ? ในคัมภีร์บริสุทธิ์ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่ออัลมาซีฮฺมายังโลกดุนยา ท่านจะถูกใช้เป็นกุรบาน เพื่อไถ่บาปให้แก่เราทั้งหลาย” ซึ่งนบียะฮฺชยา ได้เขียนไว้ประมาณ 700 ปีก่อนที่อัลมาซีฮฺจะมาว่า   อ่านต่อ...

Share