อัลมาซีฮฺ

ในคัมภีร์บริสุทธิ์…มีเพียงนบีอีซาเท่านั้นที่ถูกเรียกว่า “อัลมาซีฮฺ” คำๆ นี้มีความหมายลึกซึ้งมากกว่าที่คุณคิด “อัลมาซีฮฺ” คือกรุบานที่จะนำเราไปพบกับ ทางเที่ยงตรง

คำว่า อัลมะซีฮฺ (مسيح) มีที่มาจากภาษาฮีบรู ฮามาชิอัค (המשיח) มีความหมายว่า ผู้ที่ได้รับการเจิม หรือ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งในธรรมเนียมของชาวยะฮูดี(ยิว)นั้น การเจิมตั้งนี้จะทำผ่านทางการชโลมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์   อ่านต่อ...

 

สำหรับชาวยะฮูดี (ยิว) นั้นเชื่อว่ายังไม่มาและจะมาในอนาคต แต่สำหรับชาวนัสรอนี (คริสต์) และชาวมุสลิมนั้น เชื่อว่า อีซา บุตรมัรยัม (พระเยซู) คือผู้ดำรงตำแหน่งอัลมะซีฮฺ

ในคัมภีร์อัลกุรอานมีอย่างน้อย 11 ครั้ง ที่ระบุว่าอีซาคืออัลมะซีฮฺ เช่น ซูเราะห์อาละอิมรอนโองการ 45 ซูเราะห์อันนิสาอ์ โองการที่ 157, 171 เป็นต้น   อ่านต่อ...

 

อัลมะซีฮฺเป็นบุคคลพิเศษ

ชีวิตของเขาทั้งชีวิตได้ถูกทำนายไว้แล้วในคัมภีร์ก่อนหน้า ทั้งในคัมภีร์เตารอต คัมภีร์ซะบูร และบันทึกข้อเขียนอื่นๆ ของบรรดานบีแห่งชนชาติอิสรออีล (อิสราเอล) ว่าจะต้องเกิดที่ไหน ในช่วงเวลาไหน มาจากเชื้อสายของใคร ทำอะไร จากไปและกลับมาอีกอย่างไร   อ่านต่อ...

 

มาจากเชื้อสายตรงตามคำทำนายอย่างอัศจรรย์

มีคำทำนายหลายตอนระบุว่าอัลมะซีฮฺจะมาจากพงศ์พันธุ์ของนบีดาวูด (กษัตริย์ดาวิด) ดังเช่น ข้อเขียนของนบีอิชายา (อิสยาห์) 11:1 ได้ทำนายไว้ว่า   อ่านต่อ...

 

จากไปและเป็นขึ้นมาตรงตามคำทำนายอย่างอัศจรรย์

แม้แต่วาระสุดท้ายของอัลมะซีฮฺ ความตาย และการเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ถูกบันทึกไว้ในคัมภีรืก่อนหน้าหลายตอนเช่นกัน   อ่านต่อ...

 

Share