นบีอาดัม I

นบีอาดัม I

ตอนเริ่มต้นอัลลอฮฺสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ โดยการปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดิน จากนั้นพระเจ้าทรงระบายลมปราณ(วิญญาณของอัลลอฮฺ) ให้แก่มนุษย์นั้น และตั้งชื่อมนุษย์คนนั้นว่า “อาดัม”

อัลลอฮฺเห็นว่าอาดัมยังไม่มีคู่อุปถัมภ์ที่เหมาะสมกับเขา พระองค์จึงทำให้เขาหลับไปและชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่งของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิมส่วนกระดูกซี่โครงที่ชักออกจากชายนั้น อัลลอฮฺได้สร้างให้เป็นหญิงแล้วทรงนำมาให้ชายนั้น ชายนั้นจึงว่า

"นี่‍แหละ กระ‌ดูก​จาก​กระ‌ดูก​ของ​เรา เนื้อ​จาก​เนื้อ​ของ​เรา จะ​เรียก​คน​นี้​ว่า​หญิง เพราะ​คน​นี้​ออก​มา​จาก​ชาย" นบีอาดัมเรียกภรรยาของท่านว่า “เฮาวาฮ์”

แรกเริ่มทั้งผู้ชายและผู้หญิงเปลือยกายกันอยู่ไม่อายกัน เพราะยังมีจิตใจบริสุทธิ์

นบีอาดัมและเฮาวาฮ์จึงไม่ใช่ผลผลิตของ “วิวัฒนาการ” เพราะเชื้อสายของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของอัลลอฮฺ ให้มีลักษณะเป็นเหมือนพระองค์

Share