ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์ III

ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์ III

ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์
ตอนที่ 3 นามอัศจรรย์ที่ต้องติดตาม

ฟิลิปไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย และประกาศเรื่องอัลมะซีฮให้ชาวเมืองนั้นฟัง ฝูงชนต่างสนใจฟังถ้อยคำของฟีลิป ขณะฟังท่านเผยแผ่และเห็นปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่ท่านทำ

หลายคนที่มีพวกชัยฎอนสิงอยู่ก็พากันร้องเสียงดังแล้วออกจากคนเหล่านั้น พวกที่เป็นอัมพาตกับเป็นง่อยก็หายเป็นปกติ เมืองนั้นจึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิ่ง

มีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยเล่นคาถาอาคมในเมืองนั้นมาก่อน เขาทำให้ชาวสะมาเรียพิศวงหลงใหล เขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษ คนทั้งหมดตั้งแต่คนเล็กน้อยไปจนถึงคนใหญ่โตต่างสนใจฟังคนนั้น แล้วว่า "ชายคนนี้มีฤทธิ์อำนาจของอัลลอฮฺที่เรียกว่า ‘อำนาจมหาศาล’" คนทั้งหลายสนใจฟังเขา เพราะเขาทำเวทมนต์ให้ผู้คนพิศวงหลงใหลมานาน

แต่เมื่อฟิลิปเผยแผ่ข่าวดีเกี่ยวกับการปกครองของอัลลอฮฺและนามของท่านอีซา อัลมะซีฮูแล้ว คนทั้งหลายก็ศรัทธาและรับศีลจุ่มทั้งชายและหญิง แม้แต่ซีโมนเองก็ศรัทธาด้วย

เมื่อรับศีลจุ่มแล้วเขาก็ติดตามพีลิปไปทุกแห่งและประหลาดใจที่เห็นปาฏิหาริย์กับการอัศจรรย์ที่ฟิลิปทำ

Share