ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์ V

ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์ V

ฤทธานุภาพในนามอีซา อัลมะซีฮ์
ตอนที่ 5 จงลุกขึ้นยืน

ที่เมืองลิสตรา มีชายขาพิการคนหนึ่งนั่งอยู่ เขาเป็นง่อยตั้งแต่กำเนิด และยังไม่เคยเดินเลย คนนั้นนั่งฟังเปาโลพูดอยู่

เปาโลจึงจ้องดูเขาเห็นว่า “มีความศรัทธา” พอที่จะได้รับการรักษาโรค จึงร้องสั่งด้วยเสียงดังว่า…

"จงลุกขึ้นยืน"

คนง่อยนั้นก็กระโดดขึ้นและเริ่มเดิน

Share