ชีวิตอัศจรรย์ III

ชีวิตอัศจรรย์ III

ชีวิตอัศจรรย์ อีซา อัลมาซีฮฺ
ตอนที่ 3 “วันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ”

วันหนึ่ง… ขณะที่ท่านอีซาสั่งสอนอยู่ มีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมา พวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าท่าน แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมาก

เขาจึงขึ้นไปบนหลังคาตึก แล้วหย่อนคนง่อยพร้อมกับที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้อง วางตรงหน้าท่านอีชาท่ามกลางฝูงชน

เมื่อท่านเห็นความศรัทธาของพวกเขา ท่านจึงกล่าวว่า "เพื่อนเอ๋ยบาปต่าง ๆ ของท่านได้รับการยกโทษแล้ว"

พวกผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์บริสุทธิ์และพวกฟาริสีจึงคิดในใจว่า…

"คนนี้พูดหมิ่นประมาทอัลลอฮฺ เขาเป็นใครกัน? ใครจะอภัยบาปได้นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น?"

แต่เมื่อท่านอีซาทราบความคิดของพวกเขา ท่านจึงกล่าวกับเขาว่า "ทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้?

การที่พูดว่า"บาปต่างๆ ของท่านได้รับการ ยกโทษแล้ว' กับการพูดว่า'จงลุกขึ้นเดินไปเถิด' แบบไหนจะง่ายกว่ากัน? แต่ทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าเราผู้เป็นบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปได้"

ท่านจึงสั่งคนง่อยว่า "เราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกที่นอนแล้วกลับไปที่บ้านของท่าน"

ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าทุกคน!! ยกที่นอนแล้วกลับบ้าน พร้อมกับสรรเสริญอัลลอฮฺ

ทุกคนก็อัศจรรย์ใจและได้สรรเสริญอัลลอฮฺ ต่างเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและพูดกันว่า…

"วันนี้เราได้เห็นสิ่งที่เหลือเชื่อ"

อินญีล ลูกา 5:17-26

Share