วันสิ้นสุดของโลกดุนยา III

วันสิ้นสุดของโลกดุนยา III

สัญญาณแห่งวันสิ้นโลกถัดไปที่เราจะมาคุยกันในวันนี้คือ เรื่องของสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม สงครามคือสิ่งน่าเศร้าสลดที่มนุษย์กระทำต่อกันและกันเพื่อเอาชนะโดยการทำลายกัน ในอดีตสงครามได้ส่งผลกระทบมากมายต่อมนุษยชาติ หากจะนับเพียงแค่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ล้านคน บาดเจ็บกว่า 70 ล้านคน สงครามกระทบต่อสุขภาพกายและใจ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและอีกหลายๆ ด้าน

เมื่อย้อนกลับไปดูในคัมภีร์บริสุทธิ์ เราจะเห็นว่าสัญญาณของเรื่องสงครามนั้นบ่งบอกว่าใกล้ถึงวันที่โลกดุนยาจะสิ้นสุดและนบีอีซาจะกลับมาอีกครั้ง

ในคัมภีร์อัล-อินญีล มาระโก 13:7-8 เป็นบันทึกชองคำพยากรณ์ของนบีอีซาเอง ท่านกล่าวไว้ว่า

“เมื่อ‍ท่านทั้ง‍หลายได้ยินเรื่องสง‍ครามและข่าว‍ลือเรื่องสง‍คราม อย่าตื่นตระ‍หนกเลย เพราะว่าสิ่งเหล่า‍นี้จำเป็นต้องเกิดขึ้น แต่ยังไม่ถึงกาลอวสาน เพราะประ‌ชา‍ชาติกับประ‌ชา‍ชาติ อา‌ณา‌จักรกับอา‌ณา‌จักรจะต่อ‍สู้กัน ทั้งจะเกิดแผ่น‍ดินไหวและจะเกิดกัน‍ดารอาหารในที่ต่างๆ เหตุการณ์ทั้ง‍หมดนี้เป็นเพียงขั้นแรกของความทุกข์ลำ‌บาก”

เรื่องราวของสงครามเป็นสัญญาณถึงวันสิ้นโลกได้รับการยืนยันอีกครั้งในคัมภีร์อัล-อินญีลวิวรณ์ 6: 3-4 ซึ่งสาวกคนสนิทของนบีอีซา ยะยาห์ ได้เห็นภาพนิมิตถึงวาระสุดท้ายที่มีสงครามเป็นสัญญาณหนึ่งที่สำคัญ

“เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สอง ข้าพเจ้าก็ได้ยินสิ่งมีชีวิตที่สองร้องว่า “มาเถอะ” และม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามา เป็นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับมอบหมายให้เอาสันติภาพไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนรบราฆ่าฟันกัน และท่านผู้นี้ได้รับมอบดาบใหญ่เล่มหนึ่ง”

โดยสรุปแล้ว เราได้เห็นอีกสัญญาณหนึ่งที่บ่งว่า นบีอีซาใกล้จะเสด็จมา คือเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม ความขัดแย้งกันระหว่างประชาชาติ ซึ่งเราได้ผ่านสงครามโลกมาแล้วถึงสองครั้ง และปัจจุบันยังคงมีความขัดแย้งและการใช้กำลังระหว่างประเทศอยู่ ซึ่งบอกเป็นนัยว่านบีอีซาใกล้จะกลับมาแล้ว

Share