อีซารักษาได้

การรักษา

ป่วยกายหรือป่วยใจ…อีซาก็รักษาได้

“มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาท่านและคุกเข่าลงวิงวอนท่านว่า “เพียงแต่ท่านพอใจก็จะบันดาลให้ข้าพเจ้าหายสะอาดได้” อีซาสงสารเขาจึงยื่นมือแตะต้องคนนั้น กล่าวกับเขาว่า “เราพอใจแล้ว จงหายสะอาดเถิด”
ในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไปและคนนั้นได้รับการชำระให้สะอาด”

ในสมัยก่อนคนเป็นโรคเรื้อน เป็นคนที่น่าสงสารมาก เพราะพวกเขาเป็นคนที่สังคมรังเกียจ ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ไม่แม้แต่จะแตะต้องสัมผัสคนที่เป็นโรคเรื้อน คนในครอบครัวก็ทอดทิ้งเขา พวกเขาจะต้องถูกแยกออกมาจากสังคม และอยู่อย่างโดดเดี่ยว

แต่… เมื่ออีซาได้พบกับคนเป็นโรคเรื้อน ท่านไม่กลัวที่จะเข้าใกล้ ไม่กลัวการแตะต้องสัมผัสคนโรคเรื้อน ท่านเพียงแค่สัมผัสเขาและพูดว่า “เราพอใจแล้ว จงหายสะอาดเถิด” โรคเรื้อนก็หายไปจากชีวิตของคนคนนี้ทันที

อีซามีฤทธิ์อำนาจรักษาโรคให้หายได้! แต่ไม่ใช่แค่โรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเท่านั้นนะครับ การที่อีซาสัมผัสตัวคนที่เป็นโรคเรื้อน ได้สัมผัสลึกเข้าไปถึงจิตใจคนที่ถูกทอดทิ้ง คนที่ถูกสังคมรังเกียจ เขาได้รับการเยียวยาจิตใจ เขาได้พบกับฤทธิ์อำนาจและความรักของอีซา

อีซาต้องการให้เราทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ! อีซามีฤทธิ์อำนาจรักษาโรคได้!

ทุกครั้งที่ผมเจ็บป่วยแม้เพียงน้อยนิดผมจะดุอาห์ขอการรักษาจากอีซาครับ เพราะผมเชื่อว่าฤทธิ์อำนาจของท่านสามารถรักษาผมได้ หากใครที่กำลังเจ็บป่วย… ไม่ว่าด้านร่างกายหรือจิตใจ ดุอาห์ขอการรักษาจากอีซานะครับ คุณจะได้รับการรักษาอย่างแน่นอน

Share