ชีวิตอัศจรรย์ IV

ชีวิตอัศจรรย์ IV

ชีวิตอัศจรรย์ อีซา อัลมาซีฮฺ
ตอนที่ 4 “ท่านอยากหายเป็นปกติหรือเปล่า?”

ท่านอีซาก็ขึ้นไปที่กรุงเยรูชาเล็มเพื่อร่วมงานเทศกาลของพวกยาฮูดี ที่ริมประตูแกะในกรุงเยรูชาเล็มมีสระน้ำ ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า เบธซาธา

ที่นั้นมีศาลาห้าหลัง ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยจำนวนมาก มีทั้งคนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่

และที่นั่น… มีชายคนหนึ่งป่วยมา 38 ปีแล้ว !!

เมื่อท่านอีซาเห็นคนนั้นนอนอยู่และทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว ท่านจึงกล่าวกับเขาว่า

"ท่านอยากจะหายเป็นปกติหรือเปล่า?"

คนป่วยคนนั้นตอบท่านว่า "ท่านเจ้าข้า เมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ แล้วพอจะลงไปเอง คนอื่นก็ลงไป
ก่อนแล้ว"

ท่านอีซากล่าวกับเขาว่า "ลุกขึ้นเถิด จงยกแคร่
ของท่านเดินไป"

ทันใดนั้นเขาก็หายเป็นปกติและยกแคร่ของเขาเดินไป

อินญีล ยะหยา 5:1-9

Share