วันสิ้นสุดของโลกดุนยา II

วันสิ้นสุดของโลกดุนยา II

เรารู้แล้วว่า ตัวนบีอีซา อัล-มะซีฮฺนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสาน ต่อจากนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าอะไรคือสัญญาณบ่งบอกว่านบีอีซาใกล้จะกลับมาอีกครั้งแล้ว

ตัวท่านนบีอีซาเองได้พยากรณ์ไว้ว่ามีหลายประการด้วยกัน ประการแรกที่จะหยิบยกมาคุยในวันนี้คือ เรื่องการหลงผิดทั้งในคำสอนและในการประพฤติจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในโลกดุนยาช่วงกาลอวสาน

ใน อัล-อินญีล มาระโก 13:5-6 และ 21-23 เป็นบันทึกชองคำพยากรณ์ของนบีอีซาเอง ท่านกล่าวไว้ว่า

อี‌ซาจึงตอบพวกเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ใครล่อ‍ลวงพวก‍ท่านให้หลง เพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นผู้นั้น’ และจะให้คนจำ‍นวนมากหลงไป ....ในเวลานั้น ถ้าใครจะบอกพวก‍ท่านว่า ‘นี่แน่ะ อัล-มะซีฮฺอยู่ที่นี่’ หรือ ‘นี่แน่ะ ท่านอยู่ที่โน่น’ ก็อย่าเชื่อ เพราะว่าจะมีอัล-มะซีฮฺปลอมและนบีปลอมหลายคนปรา‌กฏขึ้น สำแดงสัญญาณและการอัศ‌จรรย์เพื่อล่อ‍ลวงคนที่อัล‌ลอฮฺทรงเลือก‍สรรแล้วให้หลง ถ้าเป็นได้ ฉะนั้นจงระวังให้ดี เราบอก‍ท่านทั้ง‍หลายทุกอย่างไว้ก่อนแล้ว”

เราได้เห็นว่าท่านนบีอีซาได้เตือนแล้วว่าจะมีคำสอนผิด นบีปลอม และแม้แต่ผู้อ้างตัวเป็นอัล-มะซีฮฺออกมามากมายในวาระสุดท้าย เราก็เห็นได้ชัดเจนกับกลุ่มลัทธิต่างๆ ในปัจจุบันที่มีออกมามากมาย ผู้นำหลายคนของกลุ่มเหล่านั้นอ้างว่าตนคืออัล-มะซีฮฺหรือนบี และได้นำคนจำนวนไม่น้อยหลงผิดติดตามพวกเขาไป และในวาระสุดท้ายจะปรากฏอัล-มะซีฮฺตัวปลอมอย่างอัลมะซีฮุดดัจญ์ญาล

ในอีกตอนนึงของอัล-อินญีล ก็กล่าวถึงการหลงผิดในด้านการประพฤติด้วย ท่านทำนายไว้ดังนี้ใน อัล-อินญีล มัทธิว 24:10,12

“ในเวลานั้นคนจำนวนมากจะถดถอยไปและจะทรยศกันและกัน ทั้งจะเกลียดชังกันและกันด้วย ...ความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไป”

ทุกคนคงจะเห็นด้วยเหมือนกันว่าในยุคสมัยปัจจุบัน ความชั่วช้า ความอธรรม การทรยศ การเกลียดชังกัน นั้นทวีขึ้นมากในหลายที่ มีการยอมรับความผิดบาปเป็นเรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำกัน สวนทางกับความรัก ความเอื้ออาทร ที่กลับลดลงไป มีแต่ความชินชา เฉยชา ไม่ใส่ใจกัน ต่างคนอยู่ในโลกส่วนตัวของตนเอง

อัลกุรอานเองก็ยืนยันในเรื่องนี้ด้วยดังที่ปรากฏใน ซูเราะฮฺ อัร-รูม อายะฮฺ 41 กล่าวว่า “การบ่อนทำลาย ได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากสิ่งที่มือของมนุษย์ได้ขวนขวายไว้เพื่อที่พระองค์จะให้พวกเขาลิ้มรสบางส่วนที่พวกเขาประกอบไว้ โดยที่หวังจะให้พวกเขากลับเนื้อกลับตัว”

โดยสรุปแล้ว เราเห็นได้ว่าสัญญาณหนึ่งที่บ่งว่า นบีอีซาใกล้จะเสด็จมา คือการแพร่หลายของการหลงผิดทั้งในศรัทธาและการบ่อนทำลาย ซึ่งเราต่างเห็นว่าในปัจจุบันนั้นก็เกิดขึ้นแล้ว คราวหน้าเราจะมาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรอีกที่บ่งชี้ว่านบีอีซาใกล้จะกลับมาแล้ว

Share