ชีวิตอัศจรรย์ของอัลมาซีฮฺ I

ชีวิตอัศจรรย์ของอัลมาซีฮฺ

อัลมะซีฮฺเป็นบุคคลพิเศษ

ชีวิตของเขาทั้งชีวิตได้ถูกทำนายไว้แล้วในคัมภีร์ก่อนหน้า ทั้งในคัมภีร์เตารอต คัมภีร์ซะบูร และบันทึกข้อเขียนอื่นๆ ของบรรดานบีแห่งชนชาติอิสรออีล (อิสราเอล) ว่าจะต้องเกิดที่ไหน ในช่วงเวลาไหน มาจากเชื้อสายของใคร ทำอะไร จากไปและกลับมาอีกอย่างไร ฯลฯ โอกาสที่บุคคลหนึ่งจะสามารถทำครบถ้วนตามที่ถูกระบุไว้นั้นก็น้อยมากๆ มีคนพยายามคำนวณและพบว่าโอกาสที่จะทำได้ครบถ้วนตามคำทำนายนั้นมีเพียง 1 ใน 68 พันล้าน หากเทียบกับโอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือเดียวกันนั้น มีโอกาส 1 ใน 64 พันล้านเท่านั้นเอง นั่นหมายถึงโอกาสที่คนหนึ่งจะมีคุณสมบัติของอัลมะซีฮฺครบถ้วนนั้นก็น้อยกว่าโอกาสที่คนสองคนจะมีลายนิ้วมือเดียวกันนั้นเสียอีก ช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆ ที่นบีอีซานั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับอัลมะซีฮฺที่ถูกทำนายไว้เลย! ในตอนนี้เราจะมาดูกันว่าคำทำนายถึงชีวิตสุดอัศจรรย์ของอัลมะซีฮฺ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับนบีอีซานั้นมีอะไรที่เด่นๆ ที่น่าสนใจบ้าง

#เกิดอัศจรรย์

การเกิดของอัลมะซีฮฺถูกทำนายว่าท่านจะเกิดจากหญิงสาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหมายสำคัญของอัลลอฮฺ สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเพราะนางมัรยัม (มารีย์) เป็นหญิงสาวบริสุทธิ์หาได้ร่วมกับชายใดไม่ ก่อนที่ท่านจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดนบีอีซา

ข้อเขียนของนบีอิชายา (อิสยาห์) 7:14 ได้ทำนายไว้ว่า

“เพราะฉะนั้น อัลลอฮฺจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เอง นี่แน่ะ หญิงสาวบริสุทธิ์คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง...”

สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงดังที่บันทึกในคัมภีร์อินญีล ลูกา 1:34-35 ในตอนที่มลาอิกะฮฺมาบอกกับนางมัรยัมว่านางจะประสูติบุตรชาย ความว่า

มัรยัมตอบมลาอิกะฮฺว่า “ข้าพเจ้าเป็นสาวพรหมจารี จะเป็นดังที่ท่านพูดได้อย่างไรเล่า?”

มลาอิกะฮฺชี้แจงว่า “อัลรูฮุลกุดุซูจะทรงลงมายังท่าน และฤทธานุภาพของผู้สูงสุดจะอยู่กับท่าน ด้วยเหตุนี้แหละ บุตรที่เกิดมานั้นจะบริสุทธิ์ และจะได้ชื่อว่าเป็นอัลมะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺ”

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.