อัล-เตารอต (ปฐมกาล)

หนังสือเล่มนี้คือ อัล-เตารอตของนบีมูซา เป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) ทรงประทานลงมาแก่นบีมูซา (อะลัยฮิสสาม) เพื่อเป็นสิ่งชี้นำและแสงสว่งแก่มวลมนุษยชาติ เป็นคำบัญชาแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย เป็นคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้า เราต้องศรัทธาต่อโองการทั้งหลายที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมา

บทที่ 1                                                  บทที่ 26

บทที่ 2                                                  บทที่ 27

บทที่ 3                                                  บทที่ 28

บทที่ 4                                                  บทที่ 29

บทที่ 5                                                  บทที่ 30

บทที่ 6                                                  บทที่ 31

บทที่ 7                                                  บทที่ 32

บทที่ 8                                                  บทที่ 33

บทที่ 9                                                  บทที่ 34

บทที่ 10                                                บทที่ 35

บทที่ 11                                                บทที่ 36

บทที่ 12                                                บทที่ 37

บทที่ 13                                                บทที่ 38

บทที่ 14                                                บทที่ 39

บทที่ 15                                                บทที่ 40

บทที่ 16                                                บทที่ 41

บทที่ 17                                                บทที่ 42

บทที่ 18                                                บทที่ 43

บทที่ 19                                                บทที่ 44

บทที่ 20                                                บทที่ 45

บทที่ 21                                                บทที่ 46

บทที่ 22                                                บทที่ 47

บทที่ 23                                                บทที่ 48

บทที่ 24                                                บทที่ 49

บทที่ 25                                                บทที่ 50

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.