ชีวิตอัศจรรย์

มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง เมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไร?

พวกเขาจึงบอกว่าท่านอีซาชาวนัซรอฮฺผ่านมา คนตาบอด คนนั้นจึงร้องว่า "ท่านอีซา เชื้อสายของนบีดาวูดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด!"

คนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบ แต่เขายิ่งร้องดังขึ้นว่า   อ่านต่อ.....

 

มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาท่านและคุกเข่าลงวิงวอนท่านว่า "เพียงแต่ท่านพอใจก็จะบันดาลให้ข้าพเจ้าหายสะอาดได้"

ท่านอีซาสงสารเขาจึงยื่นมือแตะต้องคนนั้น กล่าวกับเขาว่า อ่านต่อ.....

วันหนึ่ง… ขณะที่ท่านอีซาสั่งสอนอยู่ มีบางคนหามคนง่อยซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมา พวกเขาพยายามหาทางหามคนง่อยเข้ามาวางตรงหน้าท่าน แต่หาทางเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมาก   อ่านต่อ...

ท่านอีซาก็ขึ้นไปที่กรุงเยรูชาเล็มเพื่อร่วมงานเทศกาลของพวกยาฮูดี ที่ริมประตูแกะในกรุงเยรูชาเล็มมีสระน้ำ ภาษาฮีบรูเรียกสระนั้นว่า เบธซาธา

ที่นั้นมีศาลาห้าหลัง ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยจำนวนมาก มีทั้งคนตาบอด คนง่อย และคนเป็นอัมพาตนอนอยู่   อ่านต่อ...

มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคเลือดตกมา 12 ปีแล้ว เธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมี แต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งทรุดลง

เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องท่านอีชา เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังท่านและแตะต้องชายเสื้อของท่าน เพราะคิดว่า   อ่านต่อ...

มีทาสของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องท่านอีซา จึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยาฮูดีไปอ้อนวอนเชิญท่านมารักษาทาสของเขา

พวกเขาจึงไปหาท่านอีซาแล้วก็อ้อนวอนท่านด้วยใจกระตือรือร้นว่า   อ่านต่อ...

Share