คำตรัสที่อ่อนหวานของนบีอีซา I

คำพูดที่อ่อนหวาน 1

นบีอีซาได้เคยตรัสไว้ว่า...
“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา ไม่มีใครรู้ว่าอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์เป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากอัล-มะซีฮฺกับผู้ที่อัล-มะซีฮฺต้องการจะเปิดเผยให้รู้
บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หายเหนื่อยและเป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก ด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” (อัลอินญีล มัทธิว 11:27-30)

ในตอนต้นของบทนี้เอง นบีอีซากำลังบอกท่านว่า หากท่านต้องการรู้จักกับอัลลอฮฺอย่างแท้จริง และอยากรู้ว่าอัลลอฮฺเป็นอย่างไร ท่านจะต้องมารู้จักผ่านทางนบีอีซา เพราะไม่มีใครรู้จักอัลลอฮฺดีไปกว่านบีอีซาอีกแล้ว และนบีอีซาผู้เป็นที่รักยิ่งนี้เองจะเปิดเผยอัลลอฮฺให้ท่านได้รู้จัก

ในส่วนต่อมา นบีอีซากำลังเชิญชวนท่านทุกคนด้วยคำตรัสว่า “จงมาหาเรา” คำเชิญนี้มีไปถึงใครก็ตามเหน็ดเหนื่อยกับชีวิต ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ของชีวิตนี้คืออะไร และดูเหมือนไม่มีอะไรเป็นใจสักอย่าง และคนรอบตัวอาจผิดหวังในตัวของผู้นั้น นบีอีซาบอกว่าให้มาหาพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสุภาพ ไม่มีวันที่พระองค์จะทำร้ายท่าน ไม่มีทางที่พระองค์จะผลักไสท่านไป พระองค์จะไม่ดูหมิ่นท่าน พระองค์จะไม่รื้อฟื้นอดีตของท่านเพื่อทำให้ท่านรู้สึกแย่ พระองค์ไม่ได้เป็นคนแบบนั้น สิ่งที่พระองค์จะทำให้ท่านคือให้ท่านได้พักสงบ และได้รับสันติสุข พระองค์จะแสดงให้ท่านเห็นว่าท่านมีคุณค่ายิ่ง และพระองค์รักท่าน พระองค์จะไม่มีวันทำให้ท่านต้องละอาย

สุดท้าย นบีอีซาตรัสอีกว่า “แอกของเราก็พอเหมาะ และภาระของเราก็เบา” พระองค์กำลังบอกเป็นนัยว่า โลกนี้ทำให้หลายอย่างลำบากและหนักหนาสำหรับท่าน ชัยฏอนก็เช่นกัน ทำให้อะไรยากลำบากและหนักหนาสำหรับท่าน แต่นบีอีซาเองจะไม่มีวันทำให้มันลำบากและหนักหนาสำหรับท่านเลย และแม้หากโลกนี้ทำให้ท่านทุกข์ยากแค่ไหน นบีอีซาบอกว่าพระองค์จะอยู่กับท่านที่นั่น คอยช่วยเหลือท่าน ห่วงใยท่าน ประคับประคองท่าน และจะไม่ทอดทิ้งท่านเลย เพียงแต่ท่านเข้ามาหานบีอีซาอย่างจริงใจ ท่านจะได้พบการพักสงบอย่างแน่นอน

Share