รู้จัก “กาลิมะตุลเลาะห์” รู้จัก “อัลลอฮฺ”

รู้จัก “กาลิมะตุลเลาะห์” รู้จัก “อัลลอฮฺ”

คุณอยากรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นไหม ผมค้นคว้า ศึกษา เรียนรู้เพื่อทำให้ตัวเองรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้น ในที่สุดผมก็รู้ได้ว่า “จะรู้จักอัลลอฮฺให้มากขึ้นได้ยังไง?”

เมื่อผมอ่านในอัลกรุอาน ซูเราะห์ที่ 4 : 171

“...แท้จริง อัล-มะซีฮฺ อีซาบุตรของมัรยัมนั้น ... เป็นเพียง “ดำรัสของพระองค์” (กาลิมะตุลเลาะห์) ที่ได้ทรงกล่าวมันแก่มัรฺยม”

ผมเคยคิดว่า “อีซาเป็นนบีท่านหนึ่ง” เท่านั้น แต่...ทำไมอัลกุรอานถึงเรียกท่านว่า “กาลิมะตุลเลาะห์”?

ในอัลกุรอานมีคำว่า “กาลิมะตุลเลาะห์” อยู่หลายครั้ง

“แท้จริงอัลลอฮฺทรงแจ้งข่าวดีแก่ท่าน ด้วยยะหฺยา โดยที่จะเป็นผู้ยืนยันพจมานหนึ่งจากอัลลอฮฺ(กาลิมะตุลเลาห์)” อัลกุรอาน 3:39

“จงรำลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮฺกล่าวว่า มัรฺยัมเอ๋ย! แท้จริงอัลลอฮฺทรงแจ้งข่าวดีแก่เธอซึ่งพจมานหนึ่งจากพระองค์(กาลิมะตุลเลาะห์) ชื่อของเขาคือ อัลมะซีหฺ อีซาบุตรของมัรฺยัม โดยที่เขาจะเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิด” อัลกุรอาน 3:45

ในอัลกุรอานได้เรียก อีซา ว่า “อัลมาซีฮฺ” “วิญญาณของอัลลอฮฺ” และ “กาลิมะตุลเลาะห์” ซึ่งไม่เคยเรียกนบีท่านใดแบบนี้มาก่อน

ในอินญีล ได้กล่าวว่า อีซาเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺ

“คนที่ได้เห็นอีซาก็ได้เห็นอัลลอฮฺ ... อีซากับอัลลอฮฺเป็นหนึ่งเดียวกัน” อินญีล ยะหฺยา 14:9-10

“ตอนเริ่มต้นก่อนโลกดุนยานี้เกิดขึ้นก็มีกา‌ลิมะ‌ตุล‌ลอฮฺอยู่แล้ว กา‌ลิมะ‌ตุล‌ลอฮฺอยู่กับอัล‌ลอฮฺ และอัลลอฮฺเป็นฉันใด กา‌ลิมะ‌ตุล‌ลอฮฺก็เป็นฉันนั้น ... อัล‌ลอฮฺทรงสร้างสรรพ‍สิ่งขึ้นมาโดยกา‌ลิมะ‌ตุล‌ลอฮฺ” อินญีล ยะหฺยา 1:1,3

อีซาอัลมาซีฮฺคือกาลิมะตุลเลาะห์

ท่านอี‍ซาตอบกับเขาว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นสัจ‌ธรรม และเป็นชีวิต ไม่‍มีใครไปถึงอัลลอฮฺได้นอก‍จากจะมาทางเรา” อินญีล ยะหฺยา 14:6

กาลิมะตุลเลาะห์นั้นลงมาจากสวรรค์ยังโลกดุนยานี้...เพื่อจะมอบชีวิตหลังความตายที่เป็นนิรันดร์แก่เรา เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้อยู่บนสวรรค์กับอัลลอฮฺอย่างแน่นอน

Share