นบีอาดัม

ตอนเริ่มต้นอัลลอฮฺสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์  โดยการปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีจากพื้นดิน จากนั้นพระเจ้าทรงระบายลมปราณ (วิญญาณของอัลลอฮฺ) ให้แก่มนุษย์นั้น และตั้งชื่อมนุษย์คนนั้นว่า “อาดัม”    อ่านต่อ...

บาปครั้งแรกของโลก
งู : จริงหรือ? ที่อัลลอฮฺตรัสว่า ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้
เฮาวาฮ์ : ผลของต้นในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่ ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น อัลลอฮฺตรัสว่า “ห้ามพวกเจ้ากินและแตะต้องเลย  มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย”   อ่านต่อ...

อีซา คือ อาดัมคนที่สอง
มนุษย์คนแรกของโลก เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ อย่าง รวมทั้ง “ความบาป” ที่ถูกส่งต่อมายังมนุษยชาติ จนถึงปัจจุบันอีกด้วย

จุดหมายปลายทางของความบาป คือ “ความตาย”    อ่านต่อ...

 

อาดัมคนแรก VS อาดัมคนสุดท้าย
เมื่ออาดัมคนแรกทำผิดพลาดจึงส่งผลกระทบรุนแรงมาก ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับ “ความบาปของอาดัมคนแรก”  ดังนั้น อาดัมคนสุดท้าย (อีซา อัลมาซีฮฺ) จึงต้องเข้ามาเป็นผู้แก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้   อ่านต่อ...

Share