ทุกสิ่งที่ฉันถูกสอนมาเกี่ยวกับอีซา อัลมาซีฮฺนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ทุกสิ่งที่ฉันถูกสอนมาเกี่ยวกับอีซา อัลมาซีฮฺนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ทุกสิ่งที่ฉันถูกสอนมาเกี่ยวกับอีซา อัลมาซีฮฺนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ตอนเด็กๆ ฉันอ่านอัลกุรอานเป็นประจำ และฉันก็เชื่อทุกสิ่งที่พ่อแม่สอนฉันเกี่ยวกับท่านนบีมูฮัมหมัด ฉันละหมาดและไปมัสยิดอย่างสม่ำเสมอ แต่แล้วฉันก็เริ่มสงสัยว่า....ทุกสิ่งที่ฉันถูกสอนมาเกี่ยวกับอีซา อัลมาซีฮฺนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่?

ฉันได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัย เขาสนใจศึกษาเรื่องชีวิตของอีซา อัลมาซีฮฺและคัมภีร์อินญีล ฉันจึงได้ลองอ่าน และศึกษาอินญีล

หลังจากนั้นไม่นาน ฉันก็ได้รู้ว่า... จริงๆ แล้วอินญีลเป็นคัมภีร์บริสุทธิ์ที่เชื่อถือได้!

อินญีลได้กล่าวถึงหลายสิ่งหลายอย่างที่ฉันไม่เคยถูกสอน

อย่างแรกคือ อีซา อัลมาซีฮฺ เป็น “หนทาง” ไปสู่อัลลอฮ์ ฉันได้อ่านเรื่องชีวิตของท่าน และรู้ว่าท่านได้รับโทษบาปของฉันไว้เพื่อเปิดทางให้ฉันเข้าสู่สวรรค์

ตอนแรก...ฉันไม่เชื่อ! ฉันเชื่อเสมอว่าบาปของใครคนนั้นก็ต้องแบกรับเอาเอง ฉันเชื่อว่าในวันพิพากษา ฉันจะยืนต่อหน้าอัลลอฮฺโดยไม่มีใครวิงวอนแทนฉัน!

ขณะที่ฉันกับเพื่อนได้ศึกษาคัมภีร์อินญีล เราก็พบว่าอีซา อัลมาซีฮฺ ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนตาย และเป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆ แต่... สิ่งนี้ขัดแย้งกับสิ่งที่เราเชื่อจากอัลกุรอาน

อินญีลบอกเราว่า “อีซาร้องเสียงดังว่า ‘“พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอฝากจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์พระองค์ด้วย” พอกล่าวขาดคําก็สิ้นชีวิต” (อินญีล ลูกา 23:46)

พ่อแม่ของฉันสอนเสมอว่า “อินญีลเชื่อถือไม่ได้” พวกเขาบอกว่ามันไม่ถูกต้องตามต้นฉบับ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแปล !

แต่เมื่อฉันศึกษาอย่างละเอียด ฉันกลับพบว่ามีสำเนาอินญีลโบราณจำนวนหลายพันฉบับ!! และทุกๆ ฉบับถูกบันทึกไว้เหมือนกับต้นฉบับ ไม่มีเปลี่ยนแปลง!

อินญีลทำให้ฉันรู้จักอีซา อัลมาซีฮฺ ในแบบที่ไม่เหมือนกับในอัลกุรอานหรือหะดีษสอน

เมื่อฉันตระหนักสิ่งนี้ ฉันก็เริ่มถามอัลลอฮฺว่า “โปรดบอกฉันด้วยว่าพระองค์เป็นใคร และอีซา อัลมาซีฮฺคือใคร?”

ฉันอยากรู้ว่าฉันควรติดตามใคร?

หลังจากนั้น ฉันก็ได้รับการสำแดงจากอัลลอฮฺผ่านทางความฝันและนิมิต ซึ่งมันค่อยๆ ทำให้ฉันเชื่อว่า “ทางของอีซา อัลมาซีฮฺเป็นหนทางที่แท้จริง!”

ฉันยอมรับอีซา อัลมาซีฮฺ เป็นผู้ไถ่บาปฉัน ในปี 2005 ฉันได้มอบชีวิตของฉันให้กับอีซา อัลมาซีฮฺ ตั้งแต่นั้นมา... ชีวิตของฉันก็เต็มไปด้วยความสงบและความสุข

Share