กาลิมะตุลเลาะห์ ถ้อยคำที่ให้ชีวิต

กาลิมะตุลเลาะห์ ถ้อยคำที่ให้ชีวิต

กาลิมะตุลเลาะห์มีฤทธิ์อำนาจมาก สามารถเปลี่ยนความว่างเปล่าให้เป็นมีตัวตนและมีชีวิต เช่นเดียวกัน…กาลิมะตุลเลาะห์จะเปลี่ยนชีวิตที่ว่างเปล่าของเราให้เต็มล้นและบริบูรณ์

ในปฐมกาลก่อนการสร้างโลกนั้นมีแต่ความว่างเปล่า อัลลอฮฺสร้างโลกและจักรวาลด้วย “คำตรัส” เมื่ออัลลอฮฺตรัสสิ่งใด สิ่งนั้นก็เกิดขึ้น! (อัต-เตารอต 1)

“กา‌ลิมะ‌ตุล‌ลอฮฺนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ และมีชีวิตอยู่ ท่าม‍กลางเรา (อินญีล ยะหฺยา 1:14)

อีซาอัลมาซีฮฺคือกาลิมะตุลเลาะห์

นี่คือสิ่งที่เราเชื่อได้อย่างมั่นใจ เพราะทั้งในอัลกุรอานและอินญีลต่างยืนยันว่า “อีซาอัลมาซีฮฺคือกาลิมะตุลเลาะห์”*

“นบียะหฺ‌ยา เป็นพยาน ให้กับท่าน และร้องประ‌กาศว่า นี่‍แหละคือท่านผู้ที่ข้าพ‌เจ้ากล่าวถึงว่าท่านผู้มาภาย‍หลัง ข้าพเจ้าแต่เป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า…” (อินญีล ยะหฺยา 1:15)

เหตุการณ์มากมายที่ได้ถูกบันทึกไว้ในอินญีล**ต่างก็เป็นพยานได้

อีซาอัลมาซีฮฺคือกาลิมะตุลเลาะห์

อีซาอัลมาซีฮฺคือถ้อยคำที่ให้ชีวิต

และในปัจจุบัน…อีซาอัลมาซีฮฺ ยังคงเป็นถ้อยคำที่ให้ชีวิตที่มีฤทธิ์อำนาจ

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.