นบีดาวูด

หลายคนรู้จักท่านเป็นว่าเป็นนบีที่มีความกล้าหาญและมีศรัทธาในอัลลอฮฺ   แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือ การทำอิบาดะห์ของท่านเป็นที่ยอมรับของอัลลอฮฺ

หากเราอยากให้อัลลอฮฺจะยอมรับการทำอิบาดะห์ของเรา  ให้เรามาศึกษาเรื่องราวของนบีดาวูดด้วยกัน  และนี่คือ….เรื่องราวของ "นบีดาวูด"   อ่านต่อ...

เราจะรู้ว่าวะฮฺยูใดมาจากอัลลอฮฺ ก็ต้องดูว่าวะฮฺยูนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม่

คัมภีร์ซาบรูถูกบันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนนบีอีซาเกิดเป็นพันปี ซึ่งมีหลายข้อในซาบูรที่กล่าวถึงอีซาอัลมาซีฮฺ วะฮฺยูที่อัลลอฮฺสำแดงให้แก่นบีดาวูดที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ซาบรูนั้นได้เกิดขึ้นจริงอย่างถูกต้องแม่นยำ   อ่านต่อ...

อัลลอฮฺทรงโปรดปรานนบีดาวูดมาก อัลลอฮฺจึงประทานคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ให้กับนบีดาวูด นั่นคือ

ผู้ที่เป็นอัลมาซีฮฺจะสืบเชื้อสายมาจากนบีดาวูด

ในคัมภีร์บริสุทธิ์ได้บันทึกไว้ว่า “อัลลอฮฺตรัสว่า “นี่แนะ วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะให้กิ่งชอบธรรม (อัลมาซีฮฺ) งอกขึ้นมาสำหรับดาวูด ผู้ที่จะทรงเป็นกษัตริย์และทรงครองราชย์อย่างสุขุมรอบคอบ ...”” เยเรมีย์ 23:5   อ่านต่อ...

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.