อ่านอินญีลพบทางสู่สวรรค์

อ่านอินญีล พบทางสู่สวรรค์

ฉันมีชื่อว่า อาเมียร์ ฉันโตมาในครอบครัวมุสลิมที่เคร่งครัด และฉันเชื่อว่าศานาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบจากอัลลอฮฺ ฉันค้นหาหนทางเพื่อไปสู่สวรรค์แต่ ฉันไม่พบหนทางนั้นและเมื่อฉันค้นหาจากคัมภีร์เตารอตและอินญีล ฉันก็ได้รู้ว่า ”ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป”

ฉันเป็นเหมือนกับชาวมุสลิมคนอื่น ๆ ฉันเชื่อว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายและเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบจากอัลลอฮฺ อัลกุรอานเป็นการเปิดเผยครั้งสุดท้าย และมูฮัมหมัดคือนบีคนสุดท้าย แต่ฉันก็ยังสงสัยว่า เราจะไปสวรรค์ได้อย่างไร

เมื่อฉันเรียนมหาวิทยาลัย ฉันได้อ่านคัมภีร์เตารอตและอินญีล ฉันรู้สึกประหลาดใจเมื่อฉันได้อ่านคำสอนและชีวิตของอีซา อัลมาซี ท่านทำการอัศจรรย์มากมายและสอนเกี่ยวกับความรัก ฉันประทับใจในคำสอนของคัมภีร์อินญีลเน้นความสำคัญเรื่อง “ความรัก” แต่นบีจะเป็นอัลลอฮฺเองได้อย่างไร

แม่ของฉันอยากให้ฉันจดจ่อกับการเรียนและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องศาสนา แต่ฉันก็ยังศึกษาคัมภีร์อินญีลและเตารอตอยู่ ในที่สุด คำถามที่ฉันเคยสงสัยก็ได้รับคำตอบ

ฉันยังเข้าใจอีกว่า การตายของอีซา อัล-มาซีตายบนกางเขนเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริง ฉันจึงสนใจเรื่องท่านอีซามากขึ้น ฉันอ่านในคัมภีร์ไบเบิ้ลและได้อ่านคำพยากรณ์ของนบีอิชายา

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์ อัลลอฮฺผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ องค์อุปถัมภ์นิรันดร์ และองค์สันติราช’”

นี่คือคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงอีซา อัลมาซี ผู้ที่ลงจากสวรรค์มายังโลก ท่านเป็นมากกว่านบี ท่านเป็นอัลลอฮฺ!

และในอินญีล อีซาอัลมาซีได้กล่าวว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงอัลลอฮฺได้นอกจากจะมาทางเรา” อินญีล ยะหฺยา14:6

เราต้องศึกษาคัมภีร์บริสุทธิ์ของอัลลอฮฺด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เพื่อค้นหาความจริง ในท้ายที่สุดแล้ว ฉันมั่นใจว่าอีซา อัลมาซีเป็นความจริงและเป็นผู้ช่วยให้รอดของโลก

ฉันร้องออกมาด้วยน้ำตาแห่งความสุขใจและรู้สึกมีสันติสุขเพราะฉันได้ค้นพบหนทางเพื่อไปสู่สวรรค์

Share