คำตรัสที่อ่อนหวานของนบีอีซา III

คำพูดที่อ่อนหวาน 3

นบีอีซาได้ตรัสไว้กับสาวกของท่าน ขณะที่อยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดเพราะความทุกข์ทรมานของนบีอีซากำลังจะมาถึง กระนั้นนบีอีซาได้ให้กำลังใจเหล่าสาวกของท่านดังนี้

“เรามอบสันติ‍สุขไว้กับพวกท่าน เป็นสันติ‍สุขของเราเองที่ให้กับท่าน และที่เราให้นั้นไม่เหมือนการให้ของโลกดุนยา อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์ และอย่ากลัวเลย” (อัลอินญีล ยะหฺยา 14:27)

คำสำคัญที่นบีอีซาได้ปลอบใจเหล่าสาวกคือคำว่า “สันติสุข” สันติสุขที่นบีอีซามอบให้นี้แตกต่างจากความสุขทั่วไปที่โลกดุนยามอบให้ ความสุขทั่วไปเกิดจากจากสิ่งรอบตัวที่เกิดขึ้น เพราะมีสิ่งที่เราพึงพอใจ เราถึงเป็นสุข เช่นเราชอบดูหนัง หรือชอบงานอดิเรกอะไรบางอย่าง หรืออาหารบางชนิด พอเราได้ทำหรือได้ทานจึงมีความสุข แต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีความสุข (ในภาษาอังกฤษ Happy ที่แปลว่าความสุข มาจาก Happen คือการปรากฏหรือการเกิดขึ้น) ทว่าสันติสุขที่นบีอีซามอบให้นั้นไม่เหมือนกัน เพราะเป็นสิ่งที่มาจากภายใน เป็นสภาวะที่สงบและมั่นคงในจิตใจ แม้เราจะอยู่ท่ามกลางปัญหา หรือความทุกข์ยาก แต่เราจะสามารถมั่นใจและมีกำลังผ่านไปได้ โดยที่ใจไม่เป็นทุกข์และไม่กลัวเลย แล้วอะไรล่ะคือเหตุผลที่จะทำให้เรามีความสุขแท้ที่เรียกว่าสันติสุขได้? มาดูอีกตอนที่นบีอีซาตรัสไว้กับเหล่าสาวกของท่าน...

“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติ‍สุขในเรา ในโลกดุนยา‍นี้ท่านจะประ‌สบ ความทุกข์‍ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกดุนยาแล้ว” (อัลอินญีล ยะหฺยา 16:33)

นบีอีซาบอกถึงเหตุผลที่เราจะมีสันติสุขแท้ในชีวิตได้ นั่นเป็นเพราะสิ่งที่นบีอีซาทำให้เราสำเร็จแล้ว นั่นคือการเอาชนะโลกดุนยานี้ โดยการที่นบีอีซาสละชีพของพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อรับโทษความบาปผิดแทนมนุษยชาติ พระองค์ได้รับความเจ็บปวดทั้งกายและใจ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ การรู้สึกผิด การเสพติด และสิ่งเลวร้ายนานาประการ ไว้ที่ร่างกายของพระองค์ที่บนไม้กางเขนนั้น ผู้ที่เชื่อวางใจในนบีอีซา จะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากบาปและความชั่วร้ายทุกประการ นี่คือเหตุผลที่เราจึงสามารถมีสันติสุขแท้ได้ แม้ว่าในโลกดุนยานี้เราจะเจอความทุกข์ยาก แต่ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางให้เราไม่มีสันติสุขในใจได้ เพราะนบีอีซาได้ชัยชนะเหนือความชั่วร้ายต่างๆ ของโลกดุนยาแล้ว ให้เราวางใจและติดตามนบีอีซาเพื่อจะรับสันติสุขแท้นี้

Share