คำตรัสที่อ่อนหวานของนบีอีซา

นบีอีซาได้เคยตรัสไว้ว่า...
“พระบิดาของเราทรงมอบสิ่งสารพัดให้แก่เรา ไม่มีใครรู้ว่าอัล-มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์เป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู้ว่าพระบิดาเป็นผู้ใดนอกจากอัล-มะซีฮฺกับผู้ที่อัล-มะซีฮฺต้องการจะเปิดเผยให้รู้   อ่านต่อ...

ในอัลอินญีลได้มีบันทึกถึงเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสหายสนิทของนบีอีซาชื่อลาซารัสได้ตายจากไป พี่สาวของเขาชื่อมารธาที่สนิทกับนบีอีซาเช่นกันก็ใจสลาย และนบีอีซาก็ได้ปลอบใจนางดังนี้   อ่านต่อ....

นบีอีซาได้ตรัสไว้กับสาวกของท่าน ขณะที่อยู่ในช่วงที่มืดมนที่สุดเพราะความทุกข์ทรมานของนบีอีซากำลังจะมาถึง กระนั้นนบีอีซาได้ให้กำลังใจเหล่าสาวกของท่านดังนี้   อ่านต่อ...

ท่านผู้อ่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ชีวิตของท่านในวันพรุ่งนี้และสืบต่อไปจนถึงชีวิตหลังความตาย ท่านจะไปอยู่ที่ไหน และมีสถานที่ใดจัดเตรียมรองรับไว้ให้กับท่านหรือไม่ นบีอีซาได้ประทานคำตรัสหนึ่งที่เป็นคำมั่นสัญญาให้กับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ดังนี้ว่า   อ่านต่อ...

Share