ชีวิตอัศจรรย์ของอัลมาซีฮฺ III

ชีวิตอัศจรรย์ของแัลมาซีฮฺ III

จากไปและเป็นขึ้นมาตรงตามคำทำนายอย่างอัศจรรย์

แม้แต่วาระสุดท้ายของอัลมะซีฮฺ ความตาย และการเป็นขึ้นมาใหม่ ก็ถูกบันทึกไว้ในคัมภีรืก่อนหน้าหลายตอนเช่นกัน

ในคัมภีร์ซะบูรของนบีดาวูด (สดุดีของดาวิด) 22:16,18 เป็นเหมือนภาพเงาสะท้อนถึงที่สิ่งที่จะเกิดกับอัลมะซีฮฺถึงลักษณะที่จะเกิดตอนท่านเสียชีวิต ท่านจะถูกแทงมือแทงเท้า (การถูกตรึงที่ไม้กางเขน) และเสื้อผ้าของท่านจะถูกแบ่งและจับฉลากกัน ซึ่งก็เกิดจริงกับนบีอีซา!

ข้อความในคัมภีร์ซะบูรบันทึกไว้ดังนี้ “พวกสุนัขล้อมข้าพระองค์ไว้ คนทำชั่วกลุ่มหนึ่งโอบล้อมข้าพระองค์ พวกเขาแทงมือแทงเท้าข้าพระองค์ พวกเขาเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาแบ่งกัน ส่วนเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับฉลากกัน”

ข้อเขียนของนบีอิชายา (อิสยาห์) 53:9 ก็บันทึกว่าร่างของอัลมะซีฮฺจะถูกฝังไว้กับเศรษฐี ซึ่งก็เกิดขึ้นจริงกับนบีอีซาเช่นกัน เพราะยูซุฟชาวอาริมาเธีย ผู้เป็นเศรษฐีและหนึ่งในสมาชิกศาลศาสนาของพวกยะฮูด (ยิว) ได้จัดหลุมศพใหม่ให้กับท่าน

“และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนอธรรม และเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีในความตายของท่าน แม้ว่าท่านไม่ได้ทำการทารุณใดๆ และไม่มีการหลอกลวงใดๆ ในปากของท่าน”

และสุดท้าย คัมภีร์ซะบูรของนบีดาวูด (สดุดีของดาวิด) 16:10 ได้บันทึกไว้ถึงปาฏิหาริย์ที่สำคัญอีกประการนึงของอัลมะซีฮฺ นั่นคือร่างของท่านจะไม่เปื่อยเน่าไป แต่จะเป็นขึ้นมาใหม่ ซึ่งสิ่งนี้ก็เกิดกับนบีอีซาด้วย

ข้อความในคัมภีร์ซะบูรบันทึกไว้ดังนี้ “เพราะพระองค์จะไม่ทรงทิ้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทั้งจะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไป”

ทั้งหมดนี้เอง นบีอีซาได้ยืนยันและสรุปสาระสำคัญของคำทำนายในคัมภีร์ก่อนหน้าถึงความตายและการเป็นขึ้นของอัลมะซีฮฺ ดังมีบันทึกใน คัมภีร์อินญีล ลูกา 24:44-46 ว่า

แล้วท่านกล่าวกับพวกสาวกว่า “เราขอบอกพวกท่านในระหว่างที่เรายังอยู่กับพวกท่านว่า ทุกอย่างที่เขียนไว้เกี่ยวกับเราในชารีอะฮ์ของมูซาก็ดี คัมภีร์ของบรรดานบีก็ดี และคัมภีร์ซะบูรฺก็ดีต้องเป็นจริงตามนั้น” แล้วท่านช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจอัลกิตาบ กล่าวแก่เขาว่า “ในอัลกิตาบมีเขียนไว้ว่า อัลมะซีฮฺจะต้องถูกทรมานและในวันที่สามจะฟื้นขึ้นจากความตาย

สรุป : จากทั้งห้าคำทำนายสุดอัศจจรย์ของชีวิตอัลมะซีฮฺ เราจะเห็นได้ว่ามีนบีอีซาผู้เดียวเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จครบถ้วน และมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะเป็นอัลมะซีฮฺได้ ในตอนต่อไป เราจะมาดูถึงภารกิจสำคัญของอัลมะซีฮฺ ทำไมท่านถึงถูกส่งลงมา

Share