ชีวิตอัศจรรย์ VI

ชีวิตอัศจรรย์ IV

มีคนตาบอดคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่ริมทาง เมื่อเขาได้ยินเสียงฝูงชนเดินผ่านจึงถามว่ามีเรื่องอะไร?

พวกเขาจึงบอกว่าท่านอีซาชาวนัซรอฮฺผ่านมา คนตาบอด คนนั้นจึงร้องว่า "ท่านอีซา เชื้อสายของนบีดาวูดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด!"

คนที่เดินอยู่ข้างหน้านั้นจึงห้ามเขาเพื่อให้เขาเงียบ แต่เขายิ่งร้องดังขึ้นว่า "เชื้อสายของนบีดาวูดเจ้าข้า ขอเมตตาข้าพเจ้าเถิด "

ท่านอีซาหยุดและยืนอยู่ และสั่งให้พาคนตาบอดมาหาท่าน เมื่อเขามาใกล้แล้วท่านถามเขาว่า

"ท่านปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่ท่าน?"

เขาตอบว่า…

"ท่านผู้เป็นเจ้านาย โปรดให้ข้าพเจ้ามองเห็นได้"

ท่านอีซากล่าวกับเขาว่า "จงเห็นเถิด ความศรัทธาของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว"

ทันใดนั้นเขาก็เห็นได้ และตามท่านไปพร้อม

กับสรรเสริญอัลลอฮฺ และเมื่อประชาชนเห็นเช่นนั้น พวกเขาก็สรรเสริญอัลลอฮฺด้วย

อินญีล ลูกา 18:35-43

Share