นบีฮฺซยา II

นบีฮฺซยา II

เราจะรู้ว่าวะฮฺยู (คำพยากรณ์) นั้นเชื่อถือได้ ก็ต่อเมื่อเราวะฮฺยูนั้นได้เกิดขึ้นจริง ต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ความจริงก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง!!

นบีฮฺซยา ได้กล่าววะฮฺยูเกี่ยวกับนบีอีซาไว้มากมาย ทั้งการเกิด ภารกิจของท่านในโลกนี้ และการสิ้นชีวิต ทุกสิ่งได้เกิดขึ้นจริงหลังจากเวลาผ่านไป 700 ปี

“เพราะฉะนั้น องค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เอง นี่แน่ะ หญิงสาว (พรหมจารี) คนหนึ่งจะตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานุเอล”

(อิมมานุเอล หมายถึง อัลลอฮฺอยู่กับเรา)

วะฮฺยูนี้....ก็ได้เป็นจริงแล้ว!!!

เมื่อมะลาอิกะฮฺได้มาบอกแก่โยซุฟคู่หมั้นของนางมัรยัม ซึ่งเป็นหญิงพรหมจารีที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ว่า... “ให้ยอมรับนางมัรยัมเป็นภรรยาเพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชอัลรูฮุลกุดุซู เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า อีซา (เยซู) เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา”

ทั้งนี้เพื่อจะให้สำเร็จตามวะฮฺยูขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งตรัสผ่านทางนบีฮฺซยา


ข้อมูลอ้างอิง : อิสยาห์ 7:14 มัทธิว 1:20-23

Share