ทางเที่ยงตรง II

ทางเที่ยงตรง II

เราละหมาดวันละ 5 ครั้ง เราท่องซูเราะฮฺ อัลฟาติฮะฮฺทุกครั้งที่ละหมาด “โปรดชี้นำเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงเถิด” แล้วคุณรู้ไหมว่า “แนวทางอันเที่ยงตรงนั้นคืออะไร?”

มีบันทึกไว้ในคัมภีร์กุรอานอย่างนี้ว่า…

“และแท้จริงเขา (อีซา) แน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสาน ดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้ แต่จงปฏิบัติตามฉัน นี้คือแนวทางอันเที่ยงตรง… และเมื่ออีซาได้มาพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง เขากล่าวว่า แน่นอนฉันได้มาหาพวกท่านพร้อมด้วยการเป็นนะบีและบทบัญญัติแห่งอินญีล และเพื่อฉันจะได้ชี้แจงแก่พวกท่านให้กระจ่างแจ้งในบางเรื่องที่พวกท่านขัดแย้งกัน ดังนั้นพวกท่านจงยำเกรงอัลลอฮฺ และเชื่อฟังปฏิบัติตามฉันเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้น พระองค์คือพระเจ้าของฉัน และพระเจ้าของพวกท่าน ดังนั้นจงเคารพภักดีพระองค์เถิด นี่คือแนวทางอันเที่ยงตรง” อัลกุรอาน 43:1, 63-64

ทางเที่ยงตรง ไม่ได้หมายถึงแค่การเคารพและภักดีต่ออัลลอฮฺเท่านั้น แต่คำว่า “จงปฏิบัติตามฉัน” ยังหมายถึง “เราต้องดำเนินตาม อีซา อัลมาซีฮฺ” อีกด้วย นี่แหละคือ ทางเที่ยงตรง

แต่…มุสลิมเชื่อในอีซาได้ด้วยหรือ? เราจะมาคุยเรื่องนี้ในตอนต่อไปนะครับ

Share