กาลิมะตุลเลาะห์

รู้จัก “กาลิมะตุลเลาะห์” รู้จัก “อัลลอฮฺ”

คุณอยากรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้นไหม ผมค้นคว้า ศึกษา เรียนรู้เพื่อทำให้ตัวเองรู้จักอัลลอฮฺมากขึ้น ในที่สุดผมก็รู้ได้ว่า “จะรู้จักอัลลอฮฺให้มากขึ้นได้ยังไง?”   อ่านต่อ...

กาลิมะตุลเลาะห์มีฤทธิ์อำนาจมาก สามารถเปลี่ยนความว่างเปล่าให้เป็นมีตัวตนและมีชีวิต เช่นเดียวกัน…กาลิมะตุลเลาะห์จะเปลี่ยนชีวิตที่ว่างเปล่าให้เต็มล้นและบริบูรณ์   อ่านต่อ...

Share