เคล็ดลับแห่งความหวัง

เคล็ดลับความหวังใจ

ความหวัง ตอนที่ 4

วิธีที่ทำให้เรายังคงมีความหวังใจอยู่เสมอ ไม่ย่อท้อหรือหมดหวัง

ในจดหมายหนึ่งของนบีอรามิยาห์ (เยเมรีย์) ที่ได้เขียนในช่วงความทุกข์ใจและความสิ้นหวังเพราะกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย ท่านบันทึกว่า

ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “ความอดกลั้นและความหวังที่ข้าพเจ้ามีในพระผู้เป็นเจ้าหมดสิ้นแล้ว” (เพลงคร่ำครวญ 3:18)

ทว่าหลังจากนั้นท่านกลับมีความหวังใจขึ้นมาใหม่ ท่านบันทึกต่อจากนั้นว่า…

“ข้าพเจ้านึกเรื่องนี้ขึ้นได้ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความหวัง เพราะความรักอันมั่นคงของพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยขาดหาย ความเมตตาของพระองค์ไม่เคยหยุดยั้ง ความรักและความเมตตาเกิดขึ้นใหม่ทุกๆ เช้า ความสัตย์จริงของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าบอกตนเองว่า “พระผู้เป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงรอคอยพระองค์” พระผู้เป็นเจ้าดีต่อบรรดาผู้ที่มีความหวังในพระองค์ต่อจิตวิญญาณที่แสวงหาพระองค์ “ (เพลงคร่ำครวญ 3:21-25)

เราสามารถสรุปวิธีหรือเคล็ดลับที่จะทำให้เรายังคงมีความหวังใจอยู่เสมอจากสิ่งที่นบีอรามิยาห์บันทึกได้คือ การจดจ่อและระลึกถึง 3 สิ่งนี้ตลอดเวลา

1.ความรักและความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่เสมอ ไม่ขาดหายไป : ด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้านี่เอง ทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงดูแลชีวิตของเรา และมีแผนการอันดีต่อตัวเราเสมอ

2.ความสัตย์จริงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก : พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความสัตย์จริง จะทรงกระทำสิ่งที่สัญญาไว้ ไม่มีสิ่งใดล้มเหลวสักอย่าง

3.พระผู้เป็นเจ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต : เมื่อเรายึดมั่นในพระเจ้า มีพระองค์ในชีวิต เราก็จะไม่ขาดสิ่งใด แต่อยู่ในการดูแลของพระองค์

สุดท้ายนี้ขอสรุปว่า ชีวิตของเราแม้ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและความท้อใจ แต่ชีวิตก็ยังไม่หมดหวังซะทีเดียว เมื่อเรามีพระเจ้า และจดจ่อ/ยึดมั่นในความรักของพระองค์ ความสัตย์จริงของพระองค์ และการที่มีพระองค์เป็นทั้งหมดในชีวิต จะช่วยเราให้ดำรงอยู่ในความหวัง มีกำลังใจ พร้อมก้าวเดินผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้ครับ

ผมดุอาห์ขอให้ทุกคนที่อ่านมาจนถึงตรงนี้ มีความหวังและพร้อมสู้กับทุกปัญหาและอุปสรรคนะครับ 

เพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมช่วยดุอาห์ให้ inbox มาที่ลิ้งค์นี้เลยครับ

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.