เคล็ดลับความหวังใจ

ความหวัง ตอนที่ 1 

ความหวังคือการคาดหวังต่อสิ่งที่มองไม่เห็น

ความหวังนับเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในตัวของมนุษย์เราทุกคน มีคนกล่าวไว้ว่า คนเราถ้าขาดอาหารจะมีชีวิตอยู่ได้ 40 วัน ถ้าขาดน้ำจะดำรงชีวิตอยู่ได้ 3 วัน ถ้าหากขาดอากาศจะมีชีวิตอยู่ได้ 5 นาที ก่อนสมองจะตาย แต่ถ้าหากขาดความหวังแล้ว มนุษย์เราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีชีวิตชีวาได้เลย!

อ่านต่อ

ความหวัง ตอนที่ 2

เราจะมั่นใจในความหวังนั้นได้อย่างไรในเมื่อเรามองไม่เห็น?!

คำตอบของคำถามนี้คือเรามั่นใจได้ และความมั่นใจนี้ขึ้นอยู่กับใครหรือผู้ใดเป็นผู้ให้คำมั่นสัญญาจะมอบสิ่งที่เราคาดหวังไว้

จากตัวอย่างคราวที่แล้ว หากมีคนชวนเราไปเที่ยวต่างประเทศ อ่านต่อ

 

ความหวัง ตอนที่ 3
ความหวังที่พระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้นี้มีประโยชน์แก่เราอย่างไรบ้างความหวังทำให้เรารอคอย

จากข้อความในคัมภีร์ซาบูร 33:20-22 โดยนบีดาวูด ได้มีบันทึกไว้ดังนี้ว่า…

“จิตวิญญาณของเราทั้งหลายรอคอยอัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเรา เออ จิตใจของเราทั้งหลายยินดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ โอ ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอความเมตตาของพระองค์จงอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลายตามที่ข้าพระองค์หวังใจในพระองค์”  อ่านต่อ

 

ความหวัง ตอนที่ 4

วิธีที่ทำให้เรายังคงมีความหวังใจอยู่เสมอ ไม่ย่อท้อหรือหมดหวัง

ในจดหมายหนึ่งของนบีอรามิยาห์ (เยเมรีย์) ที่ได้เขียนในช่วงความทุกข์ใจและความสิ้นหวังเพราะกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลาย ท่านบันทึกว่า

ข้าพเจ้าจึงพูดว่า “ความอดกลั้นและความหวังที่ข้าพเจ้ามีในพระผู้เป็นเจ้าหมดสิ้นแล้ว” (เพลงคร่ำครวญ 3:18)

ทว่าหลังจากนั้นท่านกลับมีความหวังใจขึ้นมาใหม่ อ่านต่อ

 

Share