นบีอาดัม IV

นบีอาดัม IV

อาดัมคนแรก VS อาดัมคนสุดท้าย

เมื่ออาดัมคนแรกทำผิดพลาดจึงส่งผลกระทบรุนแรงมาก ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาพร้อมกับ “ความบาปของอาดัมคนแรก” ดังนั้น อาดัมคนสุดท้าย (อีซา อัลมาซีฮฺ) จึงต้องเข้ามาเป็นผู้แก้ไขความผิดพลาดครั้งนี้

และนี่คือเรื่องราวของ อาดัมคนแรก VS อาดัมคนสุดท้าย

อาดัมคนแรก : ถูกสร้างขึ้นจากดิน

อาดัมคนสุดท้าย : ถูกส่งมาจากสวรรค์

อาดัมคนแรก : ถูกอิบลิส (ซาตาน) ล่อลวงให้ทำบาป

อาดัมคนสุดท้าย : ไม่ทำตามการล่วงลวงของอิบลิส

อาดัมคนแรก : ทำบาปเพราะไม่เชื่อฟัง

อาดัมคนสุดท้าย : เพราะเชื่อฟังจึงไม่เคยทำบาป

อาดัมคนแรก : นำบาปเข้ามาในโลก

อาดัมคนสุดท้าย : นำความชอบธรรมเข้ามาสู่โลก

อาดัมคนแรก : โดยความบาปจึงทำให้มนุษย์อยู่ห่างไกลจากอัลลอฮฺ

อาดัมคนสุดท้าย : โดยความชอบธรรมจึงทำให้มนุษย์อยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺได้

อาดัมคนแรก : ถวายสัตว์เป็นสิ่งพลี

อาดัมคนสุดท้าย : ถวายชีวิตตัวเองเป็นสิ่งพลี

อาดัมคนสุดท้าย (อีซา อัลมาซีฮฺ) จึงเข้ามาในโลกเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของอาดัมคนแรก

อย่าลืมว่า มนุษย์ทุกคน แค่เกิดมาก็บาปแล้ว เราเป็นเชื้อสายของอาดัมคนแรก มีเพียงการเชื่อในอาดัมคนสุดท้าย (อีซา อัลมาซีฮฺ) เท่านั้น ที่จะช่วยเราได้

Share