ชีวิตอัศจรรย์ของอัลมาซีฮฺ II

ชีวิตอัศจรรย์ของอัลมาซีฮฺ II

มาจากเชื้อสายตรงตามคำทำนายอย่างอัศจรรย์

มีคำทำนายหลายตอนระบุว่าอัลมะซีฮฺจะมาจากพงศ์พันธุ์ของนบีดาวูด (กษัตริย์ดาวิด) ดังเช่น ข้อเขียนของนบีอิชายา (อิสยาห์) 11:1 ได้ทำนายไว้ว่า

“จะมีหน่อหนึ่งแตกออกจากตอของเจสซี (ชื่อบิดาของนบีดาวูด)

และกิ่งหนึ่งที่งอกจากรากของเขานั้นจะเกิดผล”

สิ่งนี้เป็นจริงเมื่อนบีอีซาเกิดมาในพงศ์พันธุ์ของนบีดาวูด ตามที่บันทึกในคัมภีร์อินญีล มัทธิว 1:1

“หนังสือลำดับพงศ์ของนบีอีซาอัลมะซีฮฺ ผู้เป็นเชื้อสายของนบีดาวูด ผู้สืบตระกูลมาจากนบีอิบรอฮิม”

#เกิดในสถานที่ตรงตามคำทำนายอย่างอัศจรรย์

ในคำทำนายของนบีมีคาห์ 5:2 ระบุไว้ว่า บัยติละฮัม (เบธเลเฮม) จะเป็นที่ประสูติของกษัตริย์ยิ่งใหญ่

“แต่เจ้า บัยติละฮัม (เบธเลเฮม) เอฟราธาห์ ผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้า จะมีผู้หนึ่งออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล...”

สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงกับนบีอีซาเช่นกันตามที่บันทึกในคัมภีร์อินญีล ลูกา 2:6-7

“แล้วในระหว่างที่เขาอยู่ในเมืองบัยติละฮัมก็ถึกำหนดเวลาที่มัรฺยัมจะคลอดบุตร นางก็ได้คลอดบุตรชายหัวปี นางเอาผ้าพันกายทารกแล้ววางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากตามบ้านพักซึ่งมีห้องเช่าไม่มีที่ว่าง”

#ทำกิจการต่างๆด้วยปาฏิหาริย์และสิ่งอัศจรรย์

นบีอีซาถือว่าเป็นผู้ทำอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มากที่สุดคนหนึ่งก็ว่าได้ ในคัมภีร์อันอินญีลได้บันทึกถึงหลายเหตุการณ์ทั้งการรักษาคนเจ็บป่วย คนที่ถูกชัยฏอนเข้าสิง คนตายให้ฟื้น เลี้ยงอาหารคนห้าพันคน การห้ามลมพายุ ฯลฯ ทั้งนี้หลายปาฏิหาริย์ที่ทำเป็นไปตามคำทำนายที่ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว

ข้อเขียนของนบีอิชายา (อิสยาห์) 35:5-6 บันทึกไว้ว่า

“แล้วตาของคนตาบอดจะได้เห็น และหูของคนหูหนวกจะได้ยิน คนง่อยจะกระโดดอย่างกวาง และลิ้นของคนใบ้จะโห่ร้องยินดี”

ตัวท่านนบีอีซาเองก็ได้ยกคำทำนายนี้เพื่อสนับสนุนว่าตัวท่านคืออัลมะซีฮฺผู้ที่มาเติมเต็มคำทำนาย ดังที่บันทึกในคัมภีร์อินญีล ลูกา 7:21-23

ขณะนั้น อีซากำลังรักษาคนมากมายให้หายจากความป่วยไข้ จากโรคภัยต่างๆ และให้พ้นจากชัยฏอนเข้าสิง ทั้งทำให้คนตาบอดกลับมองเห็นได้ ท่านจึงตอบผู้ที่นบียะหฺยาส่งมาว่า “จงกลับไปเล่าเรื่องตามที่ท่านเห็นและได้ยินนี้ให้นบียะหฺยาฟังเถิดว่า คนตาบอดกลับมองเห็นได้ คนง่อยก็กลับเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกก็กลับได้ยินคนตายก็ฟื้นขึ้นจากความตาย และคนยากจนเข็ญใจก็ได้ฟังข่าวดี คนไหนที่ไม่สงสัยเราก็จะมีความสุขยิ่งนัก”

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.