ดุอาห์ด้วยศรัทธา

ดุอาห์ด้วยศรัทธา

บนเส้นทางแห่งชีวิตมีทั้งความสุข และความทุกข์
เดินบ้าง วิ่งบ้าง ล้มบ้าง บางครั้งก็มองไม่เห็นทาง

แต่ไม่ว่าชีวิตคุณจะหนักสักแค่ไหน...
ผมก็อยากให้คุณยึดมั่นในศรัทธา
เหมือนที่นบีอีซาได้กล่าวไว้ว่า
“เราบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อพวกท่านขอดุอาห์เพื่อสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับแล้วท่านจะได้รับสิ่งนั้น”

อย่ากลัว อย่าสงสัยเลย ในทุกสถานการณ์อัลลอฮฺทรงควบคุมอยู่
ถ้าคุณต้องการแบ่งปันเรื่องราวของคุณ ทักแชทมาที่เราได้นะครับ ผมและเพื่อนๆ ยินดีดุอาห์เพื่อคุณ ให้เรามาร่วมสู้กันไปด้วยกันนะครับ

Share