ทางเที่ยงตรง III

ทางเที่ยงตรง III

มุสลิมเชื่อในอีซาได้ด้วยหรือ?

ในคัมภีร์อัลกุรอานมีเรื่องราวของอีซา อัลมาซีฮฺ อยู่มากมาย แต่เราได้มองข้าม หรือละเลยเรื่องราวของอีซา อัลมาซีฮฺในอัลกุรอานหรือเปล่า? ทำไมชาวมุสลิมจึงไม่ได้สนใจเรื่องราวของอีซา อัลมาซีฮฺจริงๆ ?

เนื่องจากนบีมูฮัมหมัด เป็นนบีคนสุดท้าย จึงทำให้มุสลิมเราสนใจเพียงเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมหมัด แล้วละเลยนบีอีซาไป แต่ท่านนบีมูฮัมหมัดให้ความสนใจต่อนบีอีซา เพราะท่านแตกต่างจากนบีท่านอื่นๆ

“บรรดาร่อซูลเหล่านั้น เราได้ให้บางคนในหมู่พวกเขาดีเด่นกว่าอีกบางคน ในหมู่พวกเขานั้น มีผู้ทีอัลลอฮ์ตรัสด้วย และได้ทรงยกบางคนในหมู่พวกเขาขึ้นหลายขั้น และเราได้ให้บรรดาหลักฐานอันชัดแจ้งแก่อีซาบุตรของมัรยัม และเราได้สนับสนุนเขาด้วยวิญญาณแห่งความบริสุทธิ์” (กุรอาน 2:253)

อัลลอฮฺตรัสกับอีซาโดยตรง อัลลอฮฺสำเเดงความโปรดปรานของพระองค์ต่อ “อีซา” มีหลักฐานปรากฏชัดเจนมากมาย เเละสนับสนุน ให้ฤทธิ์อำนาจแก่อีซาด้วยรุฮุลลอฮ์เเห่งความบริสุทธิ์ บรรดาร่อซูลของอัลลอฮฺ กล่าวว่า “อีซาเป็นผู้ได้รับเกียรติทั้งในโลกนี้เเละโลกหน้า เเละ อีซาจะประทับใกล้กับอัลลอฮฺ“

นั่นคือ… อัลลอฮฺยกย่องให้เกียรติแก่ “อีซา อัลมะซีฮฺ”

อีซา อัลมะซีฮฺ ไม่เคยเรียกให้ใครมาเป็นคริสเตียน แต่…

อีซา อัลมะซีฮฺ เรียกให้เราทุกคนติดตามท่านเท่านั้น

Share