อินญีล (ยะหฺยา)

หนังสือที่ท่านอ่านอยู่นี้ คือ ยะหฺยา เป็นซูเราะฮฺหนึ่งของคัมภีร์อินญีล อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงประทานคัมภีร์อินญีล เป็นสิ่งชี้นำและแสงสว่าง เป็นคำเตือนแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย และเป็นที่ยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้าคือคัมภีร์เตารอฮ เราต้องศรัทธาต่อโองการทั้งหลายที่อัลลอฮฺทรงประทานลงมา

ยะหฺยาเป็นซอฮาบะฮฺท่านหนึ่งของนบีอีซา(อ.) หนังสือเล่มนี้เน้นงานช่วงท้ายของนบีอีซาในโลกดุนยา ก่อนที่ท่านได้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ที่ซึ่งท่านใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และในอนาคตจะลงมาอีก หนังสือเล่มนี้ยังได้ระบุถึงเรื่องราวต่างๆ อันได้แก่ คำพูดและการกระทำของนบีอีซา (อ.) สัญญาณต่างๆ ที่ท่านได้นำมาจากอัลลอฮฺ คำสอนของท่านที่เกี่ยวกับตัวท่านเอง และบรรดาเรื่องราวอันเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านเป็นผู้มีสง่าราศีทั้งในภพนี้และในภพหน้า 

บทที่ 1                                                  บทที่ 12

บทที่ 2                                                  บทที่ 13

บทที่ 3                                                  บทที่ 14

บทที่ 4                                                  บทที่ 15

บทที่ 5                                                  บทที่ 16

บทที่ 6                                                  บทที่ 17

บทที่ 7                                                  บทที่ 18

บทที่ 8                                                  บทที่ 19

บทที่ 9                                                  บทที่ 20

บทที่ 10                                                บทที่ 21

บทที่ 11

Share