นบียะหฺยา

หญิงชราแล้วจะมีลูกได้อย่างไร?

นอกจากท่านจะเขียนคัมภีร์อินญีล (ยะหฺยา) แล้ว ชีวิตของท่านมีอะไรน่าสนใจอีกมาก   อ่านต่อ...

ผู้เตรียมทางให้กับอัลมาซีฮฺ

นบียะหฺยาได้รับพระดำรัสของอัลลอฮฺให้ประกาศต่อประชาชนว่า “จงเตาบะฮฺตัวเสียใหม่และรับบัพติศมาเพื่ออัลลอฮฺจะได้อภัยบาปให้พวกท่าน” คนมากมายมาหานบียะหฺยาเพื่อรับบัพติศมาจากท่าน พวกเขาเข้าใจผิดคิดว่านบียะหฺยาคือ อัลมาซีฮฺ ผู้ที่พวกเขารอคอย   อ่านต่อ...

“ท่านผู้นี้แหละที่ข้าพเจ้ากล่าวถึง”

นบียะหฺยาเริ่มมีชื่อเสียง ผู้คนต่างกล่าวถึงท่าน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดา หรือคนทางศาสนา ต่างก็อยากรู้ว่า “ท่านคือใคร?” และนี่คือ.... คำพยานของนบียะหฺยา ที่ถูกบันทึกไว้ในอินญีล   อ่านต่อ...

ดูซินี่คือ…แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ

ท่านนบียะหฺยาเห็นอีซาก็บอกผู้คนที่อยู่กับท่านว่า “ดูซินี่คือแกะหนุ่มของอัลลอฮฺ ผู้รับบาปของโลกดุนยาไป”

นอกจากนบียะหฺยาจะเรียกอีซาว่า "อัลมาซี" แล้วท่านยังเรียกอีซาว่า "แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ" เพราะอะไร   อ่านต่อ...

Share