5 เหตุผลที่มุสลิมต้องอ่านอินญีล

5 เหตุผลที่มุสลิมต้องอ่านอินญีล

5 เหตุผลที่มุสลิมต้องอ่านอินญีล

“ฉันถูกสอนว่า...ไม่ควรอ่านอินญีลเพราะอินญีลเชื่อถือไม่ได้อีกต่อไป”

อาจเคยได้ยินถึงคำกล่าวแบบนี้ แต่รู้ไหมว่า...ความจริงแล้วอัลกุรอานสอนเกี่ยวกับอินญีล และบอกให้อ่านอินญีลนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอินญีลได้กล่าวถึง "ทางเที่ยงตรง" ที่จะไปสู่สวรรค์ได้

5 เหตุผลที่มุสลิมต้องอ่านอินญีล

1. “อัลลอฮฺประทานอินญีลให้เรา” (อัลกุรอาน 3:3-4)

ทั้งมุสลิมและคริสเตียนต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า “อินญีล” มาจากอัลลอฮฺ

2. มุสลิมต้องเชื่อในอินญีล

“พวกท่านจงกล่าวเถิด เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เรา และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่อิบรอฮีม และอิสมาอีล และอิสฮาก และยะอ์กูบ และบรรดาวงศ์วานเหล่านั้น และสิ่งที่มูซา และอีซาได้รับ และสิ่งที่บรรดานะบีได้รับจากพระเจ้าของพวกเขา ...” (อัลกุรอาน 2:136)

ทั้งคริสเตียนและมุสลิมต้องเชื่อว่า อินญีล เป็นคัมภีร์บริสุทธิ์ที่อัลลอฮฺประทานให้

3. พระเจ้าประทานอินญีลมาช่วยพวกเรา

“และเราได้ให้อีซาบุตรของมัรยัมตามหลังพวกเขามา ในฐานะผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือ อัต-เตารอต และเราได้ให้อัล-อินญีลแก่เขา ซึ่งในนั้นมีคำแนะนำและแสงสว่าง และเป็นที่ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้ามัน คืออัต-เตารอต และเป็นคำแนะนำ และคำตักเตือนแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย” (อัลกุรอาน 5:46)

อินญีลช่วยเราซึ่งเป็นมุสลิมได้ เพราะในอินญีลนั้นเต็มไปด้วยข้อควรปฏิบัติ คำสอน และความสว่าง

4. ผู้ที่ปฏิเสธอินญีล จะได้รับโทษอย่างรุนแรง

“พระองค์ได้ทรงประทานคัมภีร์นั้น ลงมาแก่เจ้าเป็นครั้งคราว พร้อมด้วยความจริง เพื่อยืนยันคัมภีร์ที่อยู่เบื้องหน้า คัมภีร์นั้น และได้ทรงประทานอัตเตารอต และอัล-อินญีล (ให้มี) มาก่อน ในฐานะเป็นข้อแนะนำสำหรับมนุษย์ ... แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโองการของอัลลอฮ์นั้น พวกเขาจะได้รับโทษอันรุนแรง และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงทำการลงโทษ” (อัลกุรอาน 3:3-4)

ดังนั้น...พวกเราต้องไม่ปฏิเสธทุกถ้อยคำในอินญีล

5. พระเจ้าปกป้องความบริสุทธิ์ของอินญีล

“และถ้อยคำแห่งพระเจ้าของฉันนั้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งความสัจจะและความยุติธรรมไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงบรรดาถ้อยคำของพระองค์ได้และพระองค์นั้นคือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้” (อัลกุรอาน 6:115)

เป็นไปได้อย่างไรที่มนุษย์จะเปลี่ยนแปลงพระคำของอัลลอฮฺ? ในเมื่อพระองค์บอกว่าจะไม่มีผู้ใดเปลี่ยนแปลงได้ อัลลอฮฺจะเป็นผู้ปกป้องถ้อยคำของพระองค์เอง

มีผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์บริสุทธิ์ต่างก็มีความเห็นว่า... อินญีล เป็นความจริงที่ถูกต้องตามต้นฉบับ ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง!

ด้วยเหตุนี้... เราจึงจำเป็นต้องรู้ว่าอินญีลสอนอะไร?

อินญีลไม่ใช่คำแนะนำในการนับถือศาสนา

แต่..อินญีลเป็นข่าวดี

และเป็นเรื่องของอีซาอัลมาซีฮฺ ผู้ได้ทนทุกข์เเทนเราทุกคน

พระประสงค์ของพระอัลลอฮฺคือ การประทานชีวิตหลังความตายที่เป็นนิรันดร์แก่เรา

Share