กุรบาน I

กุรบาน I

ในเทศกาลอีดิลอัฏฮาหรือเทศกาลรายอฮัจยี อัลลอฮฺสั่งให้นบีอิบรอฮีมนําลูกชายของตน (อีสมาอีล) มาเป็นกุรฺบาน (สิ่งพลี) แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกของนบีอิบรอฮีม ถ้าอัลลอฮฺไม่ได้จัดหากุรบานอย่างอื่นมาแทนลูกชายของนบีอิบรอฮีม?

“อีสมาอีลก็จะต้องตาย”

นั่นแหละ... คือความหมายของกุรบาน

“ชีวิตหนึ่งตายแทนอีกชีวิตหนึ่ง”

อัลลอฮฺได้ส่งแกะตัวผู้มาเป็นกุรบานแทนลูกชายของนบีอิบรอฮีม อีสมาอีลจึงไม่ต้องตาย!

ในคัมภีร์อัล-อินญีลได้บันทึกไว้ว่า ‘ค่าจ้างของบาปคือความตาย’

ค่าจ้างของความบาปของผมก็คือ “ความตาย”

ผมเป็นคนบาป คนอาจจะมองว่าผมเป็นคนเคร่งศาสนา ผมขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺทุกวัน ผมศึกษาคัมภีร์บริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงประทาน และผมรับใช้พระองค์ แต่ต่อหน้าพระองค์ ผมคือคนบาปที่สมควรตาย!!

นอกจากอัลลอฮฺแล้ว... คุณคิดว่ามีใครอีกไหมที่ดีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง?

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.