รู้จักท่านนบียะหฺยา I

รู้จักท่านนบียะหฺยา I

หญิงชราแล้วจะมีลูกได้อย่างไร?

นบียะหฺยานอกจากท่านจะเขียนคัมภีร์อินญีล (ยะหฺยา) แล้ว ชีวิตของท่านมีอะไรน่าสนใจอีกมาก

การเกิดที่อัศจรรย์

ในสมัยที่กษัตริย์เฮโรดครองแคว้นยูเดีย มีผู้หนึ่งคือนบีซะกะรียาเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนา ภรรยาของนบีซะกะรียาชื่อเอลีซาเบธเป็นผู้ที่อยู่ในตระกูลผู้ประกอบพิธีทางศาสนาด้วย ทั้งสองคนดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในสายพระเนตรของอัลลอฮฺ ทำตามชารีอะฮ์และกฎเกณฑ์ทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่มีที่ติ แต่สามีภรรยาคู่นี้ไม่มีบุตรเพราะเอลีซาเบธเป็นหมัน ทั้งนางและนบีซะกะรียาก็แก่มากแล้ว

วันหนึ่ง...มลาอิกะฮฺได้กล่าวกับนบีซะกะรียาว่า “ซะกะรียา อย่ากลัวไปเลย อัลลอฮฺทรงฟังคำขอดุอาอ์ของท่านแล้วเอลีซาเบธภรรยาท่านจะมีบุตรชาย จงตั้งชื่อให้เด็กนั้นว่ายะหฺยา...เขาจะนำพงศ์พันธุ์ของนบียะอฺกูบมากมายกลับไปหาอัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขา”

แล้วเอลีซาเบธก็ตั้งครรภ์ ด้วยฤทธานุภาพของอัลรูฮุลกุดุซู และคลอดบุตรชายคนหนึ่งซึ่งก็คือ...นบียะหฺยา

เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่หญิงชราอย่างเอลิซาเบธที่อายุ 88 ปีแล้ว จะมีลูกได้ แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยฤทธานุภาพของอัลลอฮฺ

Share