นบีดาวูด I

นบีดาวุด I

หลายคนรู้จักท่านเป็นว่าเป็นนบีที่มีความกล้าหาญและมีศรัทธาในอัลลอฮฺ   แต่ส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านคือ การทำอิบาดะห์ของท่านเป็นที่ยอมรับของอัลลอฮฺ

หากเราอยากให้อัลลอฮฺจะยอมรับการทำอิบาดะห์ของเรา  ให้เรามาศึกษาเรื่องราวของนบีดาวูดด้วยกัน  และนี่คือ….เรื่องราวของ นบีดาวูด

อัลลอฮฺช่วยนบีดาวูดมีชัยชนะจากการต่อสู้กับญาลูต ซึ่งเป็นมนุษย์ยักษ์ตัวใหญ่สูงถึง 3 เมตร (อัล บะเกาะเราะฮ 251, โทราห์, 1 ซามูเอล17:45) ด้วยก้อนหินกับสลิงเท่านั้น  นั่นเพราะท่านมีหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺ ท่านจึงเป็นคนที่กล้าหาญและไม่กลัวสิ่งใด  อัลลอฮฺจึงประทานสติปัญญาและกำลังในการต่อสู้กับศัตรู

นบีดาวูดมีใจบริสุทธิ์และศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  อัลลอฮฺจึงยอมรับการทำอิบาดะห์ของนบีดาวูด ในอัลกุรอานได้บอกว่านบีดาวูดเป็นบ่าวที่เชื่อฟัง  คัมภีร์ซาบูรเองก็ได้บันทึกถึงการทำอิบาดะห์ของนบีดาวูด และอัลลอฮฺก็โปรดปรานหัวใจแห่งการทำอิบาดะห์ของนบีดาวูด

อัลลอฮฺประทานวะฮฺยู (การเปิดเผยสำแดง) แก่นบีดาวุด และดลใจให้ท่านเขียนคัมภีร์ซาบูร แต่คุณรู้ไหมว่า... ใจความหลักที่อัลลอฮฺเปิดเผยให้กับนบีดาวุดในการเขียนซาบูรนั่นคือ "อีซาอัลมาซีฮฺ"

อัลลอฮฺได้เปิดเผยเกี่ยวกับการเกิดของอีซาในคัมภีร์ซาบูรตั้งแต่ 1,000 ก่อนที่อีซาจะลงมาจากสวรรค์และมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกดุนยานี้

ในตอนต่อไป จะเป็นเรื่องราวของวะฮฺยูที่อัลลอฮฺได้ประทานให้แก่นบีดาวูด

แล้วคุณจะเห็นว่า... ทุกๆ สิ่งที่อัลลอฮฺเปิดเผยแก่นบีดาวูดในซาบูรนั้น เป็นความจริงทุกประการ

Share