รู้จักท่านนบียะหฺยา IV

รู้จักท่านนบียะหฺยา II

ดูซินี่คือ…แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ

ท่านนบียะหฺยาเห็นอีซาก็บอกผู้คนที่อยู่กับท่านว่า “ดูซินี่คือแกะหนุ่มของอัลลอฮฺ ผู้รับบาปของโลกดุนยาไป”

นอกจากนบียะหฺยาจะเรียกอีซาว่า "อัลมาซี" แล้วท่านยังเรียกอีซาว่า "แกะหนุ่มของอัลลอฮฺ" เพราะอะไร

ทุกคนรู้จักเรื่องแพะรับบาปใช่มั้ยครับ

คนที่เป็นแพะรับบาป คือคนที่ต้องรับความผิดความบาปจากคนอื่นทั้งๆ ที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้กระทำ

ในอดีตได้มีการฆ่าแพะหรือแกะเพื่อเป็นกุรบานแก่อัลลอฮฺ มนุษย์ใช้ชีวิตของสัตว์ให้ตายเพื่อชดใช้ความผิดบาปของตัวเอง

อีซาอัลมาซี คือแกะตัวนั้นที่ต้องกุรบานถวายแด่อัลลอฮฺ การตายของอีซาอัลมาซีบนกางเขนเป็นการทำกุรบานที่บริสุทธิ์ที่ปลดปล่อยมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากบาปแห่งโลกดุนยานี้ได้

และนี่เอง…คือแกะหนุ่มของอัลลอฮฺ ผู้รับโทษบาปแทนเราทั้งหลาย

Share