นบีอาดัม II

นบีอาดัม II

บาปครั้งแรกของโลก

งู : จริงหรือ? ที่อัลลอฮฺตรัสว่า...ห้ามพวกเจ้ากินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนนี้

เฮาวาฮ์ : ผลของต้นในสวนนี้เรากินได้ เว้นแต่...ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้น อัลลอฮฺตรัสว่า “ห้ามพวกเจ้ากินและแตะต้องเลย มิฉะนั้นพวกเจ้าจะตาย”

งู : พวกเจ้าจะไม่ตายแน่ เพราะอัลลอฮฺทรงทราบอยู่ว่า พวกเจ้ากินผลจากต้นไม้นั้นวันใด ตาของพวกเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วพวกเจ้าจะเป็นเหมือนอัลลอฮฺ คือรู้ความดีและความชั่ว

เมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นดีน่ากิน ทั้งเป็นต้นไม้น่าปรารถนาที่ทำให้เกิดปัญญา จึงเก็บผลไม้นั้นมากิน แล้วส่งให้สามีที่อยู่กับเธอกินด้วย ท่านก็กิน ตาของท่านทั้งสองคนก็สว่างขึ้น จึงรู้ว่าพวกท่านเปลือยกายอยู่ ก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดกายไว้

เฮาวาฮ์ถูกชัยฎอนล่อลวงให้ “สงสัย” ในคำสั่งของอัลลอฮฺและ “ไม่เชื่อฟัง” คำสั่งของพระองค์ จึงกินผลไม้ที่อัลลอฮฺสั่งห้าม การไม่เชื่อฟังทำให้พวกเขาถูกลงโทษให้พบกับความทุกข์ยากลำบาก และต้องเผชิญกับความตาย

การไม่เชื่อฟังอัลลอฮฺ คือ ความบาป

ความบาปนี้...กลายเป็นมรดกตกทอดที่ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทุกคน

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.