ชีวิตอัศจรรย์ II

ชีวิตอัศจรรย์ II

มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาท่านและคุกเข่าลงวิงวอนท่านว่า "เพียงแต่ท่านพอใจก็จะบันดาลให้ข้าพเจ้าหายสะอาดได้"

ท่านอีซาสงสารเขาจึงยื่นมือแตะต้องคนนั้น กล่าวกับเขาว่า "เราพอใจแล้ว จงหายสะอาดเถิด"

ในทันใดนั้นโรคเรื้อนก็ออกจากตัวเขาไปและคนนั้นได้รับการชำระให้สะอาด

……………………………………

ท่านอีชาเดินเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี และขณะที่ท่านกำลังเข้าไปใน

หมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีคนโรคเรื้อนสิบคนมาพบท่าน

พวกเขายืนอยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า "ท่านอีซานายเจ้าข้า โปรดเมตตาเราเถิด"

เมื่อท่านเห็นแล้วจึงกล่าวกับเขาว่า "จงไปสำแดงตัว แก่พวกผู้ประกอบพิธีทางศาสนาเถิด"

เมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาด !!

คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อ เห็นว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึงกลับมาสรรเสริญอัลลอฮฺด้วยเสียงดังและกราบลงที่เท้าของท่านอีซาขอบคุณท่าน

ท่านอีซาจึงกล่าวว่า "มีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ? แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน? ไม่มีใครกลับมาสรรเสริญอัลลอฮฺนอกจากคนที่ไม่ใช่ยาฮูดีคนนี้หรือ? "

แล้วท่านกล่าวกับคนนั้นว่า "จงลุกขึ้นและไปเถิด ความศรัทธาของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว"

……………………………….

อินญีล มาระโก 1:40-42

อินญีล ลูกา 17:11-19

Share