นบีอาดัม III

นบีอาดัม II

อีซา คือ อาดัมคนที่สอง

มนุษย์คนแรกของโลก เป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆ อย่าง รวมทั้ง “ความบาป” ที่ถูกส่งต่อมายังมนุษยชาติ จนถึงปัจจุบันอีกด้วย

จุดหมายปลายทางของความบาป คือ “ความตาย”

นั่นหมายความว่า จุดหมายปลายทางของมนุษย์ทุกคนคือ “ความตาย” หรือจะเรียกว่า “นรก” ก็ไม่ผิด

แต่

ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺ พระองค์ไม่ปรารถนาเห็นมนุษย์ต้องพินาศ พระองค์จึงส่ง “อีซา อัลมาซีฮฺ” มายังโลกนี้

“แท้จริงอุปมาของอีซานั้น ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองค์ทรงบังเกิดเขาจากดิน และได้ทรงประกาศิตแก่เขาว่าจงเป็นขึ้นเถิด แล้วเขาก็เป็นขึ้น” อัลกุรอาน อาล อิมรอน โองการที่ 59

นบีอีซาได้ชื่อว่าเป็น นบีอาดัมคนที่สอง หรือเป็น อาดัมคนสุดท้าย ชีวิตของทั้งสองท่านมีความเชื่อมโยงกัน แต่ก็แตกต่างกัน

Share