อินญีลเชื่อถือได้หรือไม่

อินญีล เชื่อถือได้หรือไม่

“อินญีล” เชื่อถือได้หรือไม่?

อินญีลถูกบิดเบือนจริงหรือ? หลายคนบอกว่าอินญีลถูกบิดเบือนจากขั้นตอนต่างๆ ของการแปล การจะตรวจสอบว่าคัมภีร์มีการบิดเบือนความจริงหรือไม่นั้น... ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีหลักในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของสำเนาที่พบ โดยมี 3 เรื่องหลักคือ...

1. ยิ่งพบมากยิ่งน่าเชื่อถือ

อินญีลต้นฉบับถูกเขียนในภาษากรีก ฮีบรูและอารเมข ซึ่งมีการคัดลอกจากต้นฉบับ เขียนด้วยมือลงในกระดาษปาไปรัส นักโบราณคดีขุดค้นพบหลักฐานสำเนาคัดลอกเหล่านี้ถึง 4,000 กว่าฉบับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์จำนวนมากมายขนาดนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความถูกต้องของอินญีลได้

2. ยิ่งแตกต่างน้อยยิ่งน่าเชื่อถือ

ในสำเนาทั้ง 4,000 กว่าฉบับนั้นมีเนื้อหาที่มีความตรงกัน 99% ส่วน 1% นั้นต่างแค่สะกดคำผิดเท่านั้นเอง! หากอินญีลมีการบิดเบือนเราจะพบหลักฐานความแตกต่างผ่านทางสำเนาทั้ง 4,000 ฉบับบนี้อย่างแน่นอน

3. ยิ่งเขียนใกล้กับต้นฉบับเท่าไร ยิ่งน่าเชื่อถือ

สำเนาของอินญีล ซึ่งเขียนโดยนบียะหฺยาฉบับหนึ่ง (ปัจจุบันเก็บไว้ห้องสมุดในเมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ) ถูกค้นพบในช่วงต้นศตวรรษที่ 2 ซึ่งห่างจากช่วงที่นบียะหฺยาเขียนเพียงไม่กี่สิบปี ระยะเวลาที่ห่างกันไม่มากนัก ทำให้ช่วยขจัดข้อสงสัยที่ว่า งานเขียนเหล่านี้จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ เข้ามาภายหลัง

นอกจากนี้ นักประวัติศาสตร์มากมายเช่น คอนเนลิอัส ทาซิทัส (ค.ศ.55-120) ฟลาวิอัส โจซีฟัส นักประวัติศาสตร์ชาวยิว (ค.ศ.38-100+) และนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณ (ยิว กรีกและโรม) ล้วนแล้วแต่ ยืนยันถึงเหตุการณ์สำคัญๆซึ่งถูกบันทึกเอาไว้ในอินญีลทั้งสิ้น แม้ว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ผู้เชื่อในอีซาอัลมาซีฮฺเลยก็ตาม

คัมภีร์อินญีลจำเป็นต้องแปลเป็นภาษาต่างๆ เพราะอัลลอฮฺทรงเป็นพระเจ้าของคนทุกชนชาติ ทุกภาษา ทุกเผ่าพันธุ์ ดังนั้น...ทุกคนควรจะมีสิทธิ์ได้อ่านถ้อยคำของอัลลอฮฺด้วยภาษาของตัวเอง

Share