ชีวิตอัศจรรย์ V

ชีวิตอัศจรรย์ VI

ชีวิตอัศจรรย์ อีซา อัลมาซีฮฺ
ตอนที่ 5 “ที่หายโรคนั้นก็เพราะศรัทธา”

มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคเลือดตกมา 12 ปีแล้ว เธอทนทุกข์ลำบากมากกับหมอหลายคนและสูญสิ้นทรัพย์ที่เธอมี แต่โรคนั้นก็ไม่ได้บรรเทากลับยิ่งทรุดลง

เมื่อหญิงผู้นั้นได้ยินถึงเรื่องท่านอีชา เธอก็เดินเข้าไปในฝูงชนที่มาทางข้างหลังท่านและแตะต้องชายเสื้อของท่าน เพราะคิดว่า…

"ถ้าฉันได้แตะต้องเพียงชายเสื้อของท่านฉันก็จะหายโรค"

ทันใดนั้นเลือดที่ตกก็หยุดแห้งไป!!

และหญิงผู้นั้นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว

ท่านอีซาเองก็รู้สึกทันทีว่าฤทธิ์ช่านออกจากท่าน จึงเหลียวหลังมาหาฝูงชนถามว่า…

"ใครแตะต้องชายเสื้อของเรา?"

พวกสาวกกล่าวว่า "ท่านก็เห็นอยู่แล้วว่าฝูงชนกำลังเบียดเสียดท่าน แล้วท่านยังจะถาม
อีกหรือว่า 'ใครแตะต้องเรา'?"

ท่านอีซามองดูรอบๆ เพื่อจะดูว่าใครเป็นคนที่ทำ !

หญิงผู้นั้นก็กลัวจนตัวสั่น เพราะรู้เรื่องที่
เกิดขึ้นกับตัวเอง จึงมากราบลงแจ้งแก่ท่านตามความเป็นจริงทั้งสิ้น

ท่านจึงกล่าวกับหญิงผู้นั้นว่า …

"ลูกหญิงเอ๋ย ที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกศรัทธา จงไปเป็นสุขและหายโรคนี้เถิด"

อินญีล มาระโก 5:24-34

Share