วันสิ้นสุดของโลกดุนยา I

วันสิ้นสุดของโลกดุนยา I

ในทุกวันนี้ หลายคนคงรู้สึกว่า เรากำลังอยู่ในโลกดุนยา ที่มีแต่ความสับสนวุ่นวาย ความชั่วร้าย ภัยพิบัติ และวิกฤตการณ์หลายๆ อย่าง จนอาจจะสงสัยว่าโลกดุนยาของเราจะมีจุดจบหรือไม่ หรือที่เรียกกันว่าวันกิยามะฮฺ?

ในคัมภีร์บริสุทธิ์ ทั้งอัล-อินญีล และอัลกุรอานต่างยืนยันว่า วันสิ้นสุดของโลกดุนยานั้นจะมาถึง และจะเกี่ยวข้องกับนบีอีซา อัล–มะซีฮฺ อย่างแน่นอน!

ในซูเราะฮฺที่ 43 อัซซุครุฟ อายะฮฺ 61 กล่าวว่า “และแท้จริงเขา(นบีอีซา) แน่นอนเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสาน”

ในอายะฮฺนี้ยืนยันว่ายามอวสานจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาของนบีอีซา นอกจากนี้ในอัล-ฮะดิษก็ได้ขยายความจากอายะฮฺนี้ถึงบทบาทในยามกาลอวสานของนบีอีซาคือกลับมาเป็นผู้พิพากษา

“ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ โดยแท้จริงแล้ว (นบีอีซา) บุตรของมัรยัมเป็นผู้สืบทอดในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรม” (ฮะดิษมุสลิม เล่ม 1 หน้า 76)

สิ่งนี้เองสอดคล้องกับคัมภีร์ก่อนหน้าอย่างอัล-อินญีล ที่ยืนยันถึงคำสัญญาของนบีอีซาว่าจะกลับมาอีกในโลกดุนยานี้ในช่วงกาลอวสาน เพื่อทำการพิพากษา

“เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะกลับมาด้วยพระรัศมีของอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระบิดาพร้อมด้วยบรรดามลา‌อิ‌กะฮฺของพระองค์ แล้ว ท่านจะทรงตอบแทนแต่ละคนตามการกระทำของเขา” (อัล-อินญีล มัทธิว 16:27)

“เพราะ‍ว่าอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นพระ‍บิดาไม่ทรงพิ‌พาก‌ษาใคร แต่ทรง‍มอบการพิ‌พาก‌ษาทั้ง‍สิ้นไว้กับอัล–มะซีฮฺผู้เป็นที่รักยิ่ง (อัล-อินญีล ยะหฺยา 5:22)

“และทรงให้อัล–มะซีฮฺมีสิทธิที่จะทำการพิ‌พาก‌ษาเพราะท่านเป็นบุตร‍มนุษย์” (อัล-อินญีล ยะหฺยา 5:27)

ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า วันสิ้นสุดของโลกดุนยาจะมาถึงจริงๆ และจะเกี่ยวข้องกับการกลับมาของนบีอีซาในฐานะผู้พิพากษาอันชอบธรรม
ตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีหมายสำคัญหรือสัญญาณอะไรบ่งบอกว่า นบีอีซาใกล้กลับมาแล้ว

Share