ที่ปลอดภัย

ที่ปลอดภัย

รู้สึกไหมว่า...
ทุกอย่างที่อยู่รอบตัว มันดูเคว้งคว้าง น่ากลัว ไว้ใจใครไม่ได้เลย มีแต่ความเสแสร้ง เต็มไปด้วยความทุกข์ใจ ความทุกข์ทางกายไม่เท่าไหร่ แต่ความทุกข์ทางใจนี่ยากเกินจะบรรยาย

แต่กระนั้นก็ดีนบีดาวุด ก็ยังสรรเสริญในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ คือการที่อัลลอฮฺช่วยฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของเรา เพราะนบีดาวุดรู้ว่าที่เดียวเท่านั้นที่ปลอดภัยที่สุดคือเข้ามาพึ่งพาอัลลอฮฺ

อะไรเป็นความมั่นใจที่ให้นบีดาวุดคิดอย่างนั้น ?

ในอัซ-ซาบูรฺได้กล่าวไว้ว่า
“ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระผู้เป็นเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้น คนทั้งหลายที่เพ่งดูพระองค์จะเบิกบาน เขาจะไม่อดสู”

นบีดาวุดได้กล่าวไว้เป็นแบบอย่างแห่งกำลังใจที่ดี เพราะมองไปทางไหนก็ไม่ปลอดภัยเท่ามองไปที่อัลลอฮฺ เราจะเห็นความปลอดภัยและสันติสุขอยู่ที่นั่น

Share