กุรบาน IV

กุรบาน IV

กุรบานเกี่ยวข้องอะไรกับอีซา อัลมาซีฮฺ? ในคัมภีร์บริสุทธิ์ได้กล่าวไว้ว่า “เมื่ออัลมาซีฮฺมายังโลกดุนยา ท่านจะถูกใช้เป็นกุรบาน เพื่อไถ่บาปให้แก่เราทั้งหลาย” ซึ่งนบียะฮฺชยา ได้เขียนไว้ประมาณ 700 ปีก่อนที่อัลมาซีฮฺจะมาว่า...

“แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของพวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไป กระนั้นพวกเรายังคิดว่าท่านถูกตี คือถูกพระผู้เป็นเจ้าโบยตีและข่มใจ

แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรา ท่านบอบช้ำเพราะความบาปผิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทำให้พวกเรามีสวัสดิภาพ และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ทำให้เราได้รับการรักษา เราทุกคนหลงทางไปเหมือนแกะ ต่างคนต่างหันไปตามทางของตนเอง และพระผู้เป็นเจ้าทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่าน

ท่านถูกบีบบังคับและถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันเช่นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น” ***

นี่คือข้อความที่ถูกเขียนขึ้นก่อนอีซา อัลมาซีฮฺจะมายังโลกถึง 700 ปี และสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริงทุกประการ!!

ไม่เพียงนบียะฮฺชยาเท่านั้น นบีท่านอื่นๆ ก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

อีซา อัลมาซีฮฺ คือ กุรบานที่อัลลอฮฺจัดเตรียมให้เพื่อไถ่บาปเราทั้งหลาย

*** นบีอิสยาห์ 53:4-7

Share